Một lần được cứu luôn luôn được cứu?

Trả lời: Một lần được cứu thì người ấy luôn luôn được cứu phải không? Khi một người đến tin nhận Chúa là Cứu Chúa của mình họ đã được đem vào mối thông công với Đức Chúa Trời mà sự cứu rỗi được bảo đảm cho đến đời đời. Một số trang Kinh Thánh…

Quan điểm về sự tự tử của Cơ Đốc Nhân là gì? Kinh Thánh nói gì về tự tử?

Trả lời: Đối với Kinh Thánh, cho dù một người có phạm hay không việc tự tử. Những quyết định gì khiến người ấy được vào nước Thiên Đàng? Nếu một người không được cứu phạm vào việc tự tử, người ấy không làm gì cả vẫn phải đi vào hồ lửa. Dầu sao một…

Tại sao tôi đừng phạm tự tử? Những lý do gì Kinh Thánh đưa ra đừng phạm tự tử?

Trả lời: Lòng tôi đau xót về những người suy nghĩ tự tử để kết thúc cuộc sống họ. Nếu điều đó đúng với bạn ngay bây giờ, câu trả lời có thể nói nhiều xúc động về cảm giác thất vọng và tuyệt vọng. Bạn có cảm giác như đang ở dưới đáy hố…

Làm thế nào tôi có thể thắng hơn tội lỗi trong nếp sống Cơ Đốc của tôi?

Trả lời: Kinh Thánh nói về những nguồn năng lực sau đây để giúp chúng ta thắng hơn tội lỗi: (1) Đức Thánh Linh: Một đặc ân của Đức Chúa Trời ban cho Hội Thánh của Ngài để chiến thắng trong nếp sống Cơ Đốc là Đức Thánh Linh. Sự tương phản với hành vi…

Có phải sự cứu rỗi chỉ nhờ Đức tin hay nhờ đức tin cộng với việc làm?

Trả lời: Có lẽ đây là câu hỏi quan trọng nhất trong tất cả thần học Cơ Đốc giáo. Câu hỏi này là nguyên nhân gây ra một cuộc cải chánh giáo hội – Sự tách rời giữa giáo hội Tin lành và giáo hội Thiên Chúa. Câu hỏi này là điểm then chốt cho…

Làm thế nào tôi biết ý muốn Chúa cho đời sống tôi? Kinh Thánh nói gì về việc tìm biết ý Chúa?

Trả lời: Có hai cách để biết ý Chúa về một tình huống xảy ra (1) Chắc chắn về điều bạn đang cầu xin hoặc xem xét việc làm không phải bị Kinh Thánh không cho phép. (2) Chắc chắn về điều bạn đang cầu xin hoặc xem xét việc làm vinh hiển Đức Chúa…