Kinh Điển Muratori là gì?

Câu hỏi: Kinh Điển Muratori là gì? Trả lời: Kinh Điển Muratorian (cũng được gọi là Mảnh ghép Muratorian) là một danh sách cổ xưa của các sách Tân Ước—danh sách cổ nhất mà chúng ta đã tìm thấy. Tài liệu gốc, có khả năng được viết bằng tiếng Hy Lạp, niên đại khoảng 180…

Xem tiếp

Kinh Thánh đã đóng lại – Hàm ý điều gì?

Câu hỏi: Kinh Thánh đã đóng lại—Hàm ý điều gì? Trả lời: Kinh Điển Kinh Thánh nói đến toàn bộ các sách trong Kinh Thánh Cơ-đốc, và Kinh Thánh Hê-bơ-rơ được tập hợp với nhau cấu thành Lời thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn một cách đầy đủ. Chỉ những sách của Kinh Điển…

Xem tiếp

Tại sao tôi nên tin Kinh Thánh?

Câu hỏi: Tại sao tôi nên tin Kinh Thánh? Trả lời: Kinh Thánh đưa ra lời khẳng định về sự sáng tạo của vũ trụ, bản tánh tự nhiên của Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên vũ trụ, trị vì trên toàn thể vũ trụ, và số phận của nhân loại. Nếu những lời…

Xem tiếp

Phê bình văn bản là gì?

Câu hỏi: Phê bình văn bản là gì? Trả lời: Nói một cách đơn giản, phê bình văn bản là một phương pháp được sử dụng để xác định điều bản thảo gốc của Kinh Thánh nói. Bản thảo gốc của Kinh Thánh đã bị mất, che giấu, hoặc không còn tồn tại nữa. Những…

Xem tiếp

Câu chuyện của Tân Ước là gì?

Câu hỏi: Câu chuyện của Tân Ước là gì? Trả lời: Bốn trăm năm sau khi Đức Chúa Trời phán với vị tiên tri Ma-la-chi, Đức Chúa Trời đã phán lại. Sứ điệp là lời tiên tri của Ma-la-chi 3:1 đã sớm được hoàn thành, rằng một vị tiên tri đã chuẩn bị con đường…

Xem tiếp

Câu chuyện của Cựu Ước là gì?

Câu hỏi: Câu chuyện của Cựu Ước là gì? Trả lời: Ngay từ ban đầu, Đức Chúa Trời đã ở đó. Theo ý tốt lành của Ngài, Đức Chúa Trời đã dựng nên thời gian và vũ trụ bằng quyền năng của Lời Ngài, biến không có gì thành có gì. Vào ngày sáng tạo…

Xem tiếp

Những câu hỏi nào quan trọng/nổi tiếng nhất trong Kinh Thánh?

Câu hỏi: Những câu hỏi nào quan trọng/nổi tiếng nhất trong Kinh Thánh? Trả lời: Có nhiều, rất nhiều câu hỏi trong Kinh Thánh. Thật khó để đưa ra một con số chính xác bởi vì tiếng Hê-bơ-rơ cổ và tiếng Hy-lạp Koine không sử dụng dấu chấm câu—chúng ta không thể mở những Cuộn…

Xem tiếp

Kinh Thánh nguyên thủy có vẫn còn tồn tại không?

Câu hỏi: Kinh Thánh nguyên thủy có vẫn còn tồn tại không? Trả lời: Câu trả lời cho câu hỏi này là vừa “không” mà cũng vừa “có.” Theo ý nghĩa chặt chẽ thì không, không có tổ chức nào có các tài liệu gốc bao gồm 66 sách của Kinh thánh – mà đôi…

Xem tiếp

Phân đoạn Giăng 7:53-8:11 có nằm trong Kinh Thánh không?

Câu hỏi: Phân đoạn Giăng 7:53-8:11 có nằm trong Kinh Thánh không? Trả lời: Câu chuyện người đàn bà bị bắt ngoại tình trong Giăng 7:53-8:11. Phân đoạn này của Kinh Thánh, đôi khi được nhắc đến như câu chuyện về người đàn bà ngoại tình, là trung tâm của những cuộc tranh luận qua…

Xem tiếp