Mang ách chung có nghĩa là gì?

Câu hỏi: Mang ách chung có nghĩa là gì? Trả lời: Cụm từ “mang ách chung” xuất hiện trong II Cô-rinh-tô 6:14: “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng và sự tối có thông đồng nhau được chăng?” Bản…

Xem tiếp

Tái hôn sau khi li dị có phải là ngoại tình không?

Câu hỏi: Tái hôn sau khi li dị có phải là ngoại tình không? Trả lời: Trước khi bắt đầu trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phải nhắc lại rằng “Đức Chúa Trời ghét người nào bỏ vợ (ly dị)” (Ma-la-chi 2:16). Nỗi đau, sự hoang mang, và sự thất vọng là những…

Xem tiếp

Những cơ sở Kinh Thánh đề cập đến vấn đề ly hôn là gì?

Câu hỏi: Những cơ sở Kinh Thánh đề cập đến vấn đề ly hôn là gì? Trả lời: Khi thảo luận về Kinh Thánh nói về vấn đề ly hôn, điều quan trọng cần ghi nhớ những lời trong Ma-la-chi 2:16, “Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào…

Xem tiếp

Hôn nhân Cơ Đốc có sự khác biệt gì?

Câu hỏi: Hôn nhân Cơ Đốc có sự khác biệt gì? Trả lời: Sự khác biệt chính giữa hôn nhân Cơ Đốc và hôn nhân không thuộc Cơ Đốc là Đấng Christ là trung tâm của hôn nhân. Khi hai người được hợp lại làm một trong Đấng Christ thì mục tiêu của họ là…

Xem tiếp