Tại sao sự cứu rỗi bởi việc làm là quan điểm chủ yếu được nắm giữ?

Câu hỏi: Tại sao sự cứu rỗi bởi việc làm là quan điểm chủ yếu được nắm giữ? Trả lời: Câu trả lời đơn giản là sự cứu rỗi bởi việc làm có vẻ đúng trong mắt của con người. Một trong những mong muốn cơ bản của con người là kiểm soát vận mệnh của…

Sự cứu rỗi có ảnh hưởng nhiều hơn chỉ là “thế giới bên kia”/đời sau không?

Câu hỏi: Sự cứu rỗi có ảnh hưởng nhiều hơn chỉ là “thế giới bên kia”/đời sau không? Trả lời: Chúng ta thường nhấn mạnh sự cứu rỗi sẽ ảnh hưởng thế nào đến đời sau/”thế giới bên kia” nhưng thường bỏ qua việc xem xét nó sẽ tác động như thế nào đến cuộc sống…

Có phải sự xưng tội công khai cần thiết cho sự cứu rỗi (Rô-ma 10:9-10)?

Câu hỏi: Có phải sự xưng tội công khai cần thiết cho sự cứu rỗi (Rô-ma 10:9-10)? Trả lời: Rô-ma 10: 9-10 được sử dụng bởi nhiều Cơ Đốc nhân có ý tốt trong một nỗ lực để đưa một ai đó đặt niềm tin vào trong Đấng Christ. “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa…

Làm thế nào để tôi biết được tôi là một trong những người được chọn?

Câu hỏi: Làm thế nào để tôi biết được tôi là một trong những người được chọn? Trả lời: Trong khi có số lượng lớn các ý kiến xác thực ý nghĩa của việc được chọn có liên quan đến sự cứu chuộc, thì có một sự thật không thể tranh cãi là các tín hữu…

Làm thế nào bạn có thể tin vào sự cứu rỗi chỉ bởi đức tin, khi mà sự xuất hiện duy nhất của cụm từ “chỉ đức tin mà thôi” trong Kinh Thánh (Gia- cơ 2:24) nói rằng sự cứu rỗi không chỉ bởi đức tin mà thôi?

Câu hỏi: Làm thế nào bạn có thể tin vào sự cứu rỗi chỉ bởi đức tin, khi mà sự xuất hiện duy nhất của cụm từ “chỉ đức tin mà thôi” trong Bible (Gia- cơ 2:24) nói rằng sự cứu rỗi không chỉ bởi đức tin mà thôi? Trả lời: Hoàn toàn đúng là trong…

Liệu người bị bệnh tâm thần có được vào thiên đàng hay không? Chúa có tỏ lòng thương xót với người tâm thần, người chậm phát triển, người khuyết tật và người tàn tật không?

Câu hỏi: Liệu người bị bệnh tâm thấn có được vào thiên đàng hay không? Chúa có tỏ lòng thương xót với người tâm thần, người chậm phát triển, người khuyết tật và người tàn tật không? Trả lời: Kinh thánh không có nói rõ rằng người bị bệnh tâm thần có được vào nước thiên…