Ngôi lời trở nên xác thịt nghĩa là gì (Giăng 1:14)?

Câu hỏi: Ngôi lời trở nên xác thịt nghĩa là gì (Giăng 1:14)? Trả lời: Thuật ngữ lời được sử dụng theo những cách khác nhau trong Kinh Thánh. Trong Tân Ước, có hai từ Hy Lạp được dịch là “lời”: rhema và logo. Chúng có ý nghĩa hơi khác nhau. Rhema thường có nghĩa…

Xem tiếp

Chúa Giê-xu sinh năm nào?

Câu hỏi: Chúa Giê-xu sinh năm nào? Trả lời: Kinh Thánh không cung cấp ngày chính xác hay thậm chí năm chính xác mà Chúa Giê-xu sinh ra ở Bết-lê-hem. Nhưng việc kiểm tra chặt chẽ các chi tiết theo niên đại của lịch sử sẽ thu hẹp các khả năng đến một khoảng thời…

Xem tiếp

Chúa Giê-xu chết năm nào?

Câu hỏi: Chúa Giê-xu chết năm nào? Trả lời: Sự chết của Chúa Giê-xu và sự sống lại sau đó của Ngài là những sự kiện quan trọng nhất kể từ khi tạo ra thế giới. Chính qua sự chết của Đấng Christ mà Đức Chúa Trời đã nhận lấy những người “xa cách” Ngài…

Xem tiếp

Có phải Chúa Giê-xu vô tội?

Câu hỏi: Có phải Chúa Giê-xu vô tội? Trả lời: Vâng, Chúa Giêsu vô tội, và bởi vì Chúa Giêsu vô tội mà chúng ta có hy vọng về một cõi đời đời trên thiên đàng. Nếu Chúa Giêsu không phải là vô tội, thì sẽ không có sự hy sinh cho tội lỗi. Sự…

Xem tiếp

Sự vào thành đầy đắc thắng có ý nghĩa gì?

Câu hỏi: Sự vào thành đầy đắc thắng có ý nghĩa gì? Trả lời: Sự vào thành đầy đắc thắng là việc Chúa Giê-xu đi vào thành Giê-ru-sa-lem, là điều mà chúng ta biết là Chúa nhật Lễ lá, là Chúa nhật trước khi bị đóng đinh (Giăng 12:1,12). Câu chuyện về sự vào thành…

Xem tiếp

Có sai không khi có những bức chân dung của Chúa Giê-xu?

Câu hỏi: Có sai không khi có những bức chân dung của Chúa Giê-xu? Trả lời: Khi lần đầu tiên Đức Chúa Trời ban Luật pháp của Ngài cho nhân loại, Ngài bắt đầu với một tuyên bố về Ngài là ai: “Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Đấng đã đem con ra…

Xem tiếp

Ý nghĩa của thập tự giá là gì?

Câu hỏi: Ý nghĩa của thập tự giá là gì? Trả lời: Về cơ bản, ý nghĩa của thập tự giá là sự chết. Từ khoảng thế kỷ thứ 6 trước Chúa Giáng Sinh (trước Công Nguyên) cho đến thế kỷ thứ 4 sau Chúa Giáng Sinh (sau Công Nguyên), thập giá là một công…

Xem tiếp