Lời cầu nguyện gồm những cách thức nào?

Câu hỏi: Lời cầu nguyện gồm những cách thức nào? Trả lời: Kinh Thánh bày tỏ nhiều cách thức cầu nguyện và sử dụng nhiều từ ngữ để mô tả sự thực hành. Ví dụ, trong I Ti-mô-thê 2:1 nói rằng “Vậy, trước hết ta khuyên dặn con phải dâng lời khẩn nguyện, cầu xin,…

Xem tiếp

Lời cầu nguyện dầm thấm là gì?

Câu hỏi: Lời cầu nguyện dầm thấm là gì? Trả lời: Kể từ những năm 1990 đã có sự tập trung ngày càng tăng vào thần bí học trong các phần khác nhau của Cơ Đốc giáo. Tiếp giáp với bí truyền, những kinh nghiệm huyền bí này mở rộng sự chia rẽ giữa “niềm…

Xem tiếp

Lời cầu nguyện tiên tri là gì?

Câu hỏi: Lời cầu nguyện tiên tri là gì? Trả lời: Giống như những khía cạnh khác của “phong trào cầu nguyện”, như là cầu nguyện dầm dề, cầu nguyện tiên tri hay cầu thay tiên tri là một sự thực hành trái Kinh Thánh nhầm cố gắng gán cho người cầu nguyện quyền năng…

Xem tiếp

Làm thế nào tôi có thể trở thành một chiến sĩ cầu nguyện?

Câu hỏi: Làm thế nào tôi có thể trở thành một chiến sĩ cầu nguyện? Trả lời: Mặc dù cụm từ “chiến sĩ cầu nguyện” không được tìm thấy trong Kinh Thánh, nhưng một chiến sĩ cầu nguyện thường được nghĩ đến như là một Cơ đốc nhân cầu nguyện liên tục và hiệu quả…

Xem tiếp

Sự cầu xin trong lời cầu nguyện là gì?

Câu hỏi: Sự cầu xin trong lời cầu nguyện là gì? Trả lời: Chúng ta đến với Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện vì nhiều lý do khác nhau như: để thờ phượng Ngài, xưng tội của chúng ta và cầu xin sự tha thứ, cảm tạ Ngài vì những ơn lành của Ngài,…

Xem tiếp

Cầu nguyện theo phương pháp labyrinth là gì? Cầu nguyện theo phương pháp labyrinth có đúng theo Kinh Thánh dạy không?

Câu hỏi: Cầu nguyện theo phương pháp labyrinth là gì? Cầu nguyện theo phương pháp labyrinth có đúng theo Kinh Thánh dạy không? Trả lời: “Labyrinth” là một lối đi theo đường vòng quanh dẫn đến trung tâm của một thiết kế phức tạp rồi lại quay trở ra. Lộ trình của labyrinth là đường…

Xem tiếp