Chủ nghĩa Vị lợi là gì?

Câu hỏi: Chủ nghĩa Vị lợi là gì? Trả lời: Bản chất của Chủ nghĩa Vị lợi là khoái lạc và khổ đau. Theo triết lý của Chủ nghĩa Vị lợi, điều “tốt” là bất cứ điều gì làm tăng khoái lạc và giảm khổ đau. Triết lý này tập trung vào kết quả. Nếu kết…

Xem tiếp

Bảy Thời Kỳ là gì?

Câu hỏi: Bảy Thời Kỳ là gì? Trả lời: Thuyết Thời Kỳ (Dispensationalism) là một phương pháp trong việc giải thích lịch sử phân chia công việc và những mục đích của Đức Chúa Trời đối với nhân loại trong những thời kỳ khác khau. Thông thường, có bảy thời kỳ đã được xác định, mặc…

Xem tiếp

Sự mặc khải tiệm tiến có liên quan gì đến sự cứu rỗi?

Câu hỏi: Sự mặc khải tiệm tiến có liên quan gì đến sự cứu rỗi? Trả lời: Thuật ngữ “mặc khải tiệm tiến” nói đến ý niệm và sự dạy dỗ về việc Đức Chúa Trời đã bày tỏ ý muốn và kế hoạch tổng thể của Ngài cho nhân loại trong nhiều khía cạnh khác…

Xem tiếp

Thần học luân lý là gì?

Câu hỏi: Thần học luân lý là gì? Trả lời: Thần học luân lý là khái niệm được Nhà Thờ Công Giáo La Mã sử dụng để miêu tả sự tìm hiểu về Đức Chúa Trời theo quan điểm mỗi con người nên sống như thế nào để nhận được sự hiện diện hoặc được ơn…

Xem tiếp