Kinh Thánh nói gì về Ngục luyện tội?

Câu hỏi: Kinh Thánh nói gì về Ngục luyện tội? Trả lời: Theo Bách Khoa Thư Công giáo, Ngục luyện tội là “một nơi hay là tình trạng của sự trừng phạt tạm thời của những người lìa bỏ đời này trong ân sủng của Đức Chúa Trời, mà không hoàn toàn được tự do khỏi…

Địa ngục ở đâu? Địa điểm của địa ngục là gì?

Câu hỏi: Địa ngục ở đâu? Địa điểm của địa ngục là gì? Trả lời: Nhiều lý thuyết về vị trí của địa ngục đã được đưa ra. Quan điểm truyền thống cho rằng địa ngục nằm ở trung tâm của trái đất. Những quan điểm khác cho rằng địa ngục nằm trong lỗ đen của…

Có những con đường vàng ròng theo nghĩa đen trên thiên đường?

Câu hỏi: Có những con đường vàng ròng theo nghĩa đen trên thiên đường? Trả lời: Những con đường vàng ròng trên thiên đường thường được nhắc tới trong bài hát hoặc thơ ca, nhưng khó được tìm thấy hơn trong Kinh Thánh. Thực chất, chỉ có 1 đoạn Kinh Thánh nhắc tới những con đường…

Sự khác biệt giữa Âm phủ, Địa ngục, Hồ lửa, Ba-ra-đi, Thiên đàng, và lòng của Áp-ra-ham?

Câu hỏi: Sự khác biệt giữa Âm phủ, Địa ngục, Hồ lửa, Ba-ra-đi, Thiên đàng, và lòng của Áp-ra-ham? Trả lời: Các thuật ngữ khác nhau được sử dụng trong Kinh thánh cho thiên đàng và địa ngục là âm phủ, địa ngục (gehenna, tiếng Hy Lạp), hồ lửa, thiên đường (Ba-ra-đi), và lòng của Abraham –…

Sự sống lại thứ nhất là gì? Sự sống lại thứ nhì là gì?

Câu hỏi: Sự sống lại thứ nhất là gì? Sự sống lại thứ nhì là gì? Trả lời: Đa-ni-ên 12:2 tóm tắt hai số phận rất khác nhau đối với nhân loại: “Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ…

Chúng ta có nhớ cuộc sống trên đất của chúng ta khi ở Thiên Đàng?

Câu hỏi: Chúng ta có nhớ cuộc sống trên đất của chúng ta khi ở Thiên Đàng? Trả lời: Trong Ê-sai chương 65:17 chép “Ta sẽ dựng trời mới đất mới; những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa.” Một số nhà giải nghĩa Ê-sai 65:17 cho rằng chúng ta sẽ không…