Kinh Thánh nói gì về Ngục luyện tội?

Câu hỏi: Kinh Thánh nói gì về Ngục luyện tội? Trả lời: Theo Bách Khoa Thư Công giáo, Ngục luyện tội là “một nơi hay là tình trạng của sự trừng phạt tạm thời của những người lìa bỏ đời này trong ân sủng của Đức Chúa Trời, mà không hoàn toàn được tự do khỏi…

Xem tiếp

Địa ngục ở đâu? Địa điểm của địa ngục là gì?

Câu hỏi: Địa ngục ở đâu? Địa điểm của địa ngục là gì? Trả lời: Nhiều lý thuyết về vị trí của địa ngục đã được đưa ra. Quan điểm truyền thống cho rằng địa ngục nằm ở trung tâm của trái đất. Những quan điểm khác cho rằng địa ngục nằm trong lỗ đen của…

Xem tiếp

Thiên đàng ở đâu? Địa điểm của thiên đàng là gì?

Câu hỏi: Thiên đàng ở đâu? Địa điểm của thiên đàng là gì? Trả lời: Thiên đàng chắc chắn là một nơi có thật. Kinh thánh nói rất chắc chắn về sự tồn tại của thiên đàng và việc được vào thiên đàng thông qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ – nhưng không có câu…

Xem tiếp

Khi nào sẽ diễn ra Sự Sống Lại?

Câu hỏi: Khi nào sẽ diễn ra Sự Sống Lại? Trả lời: Kinh thánh cho biết rõ rằng sự sống lại là một thực tế và sự sống này không phải là tất cả những gì nó có. Trong khi cái chết là sự kết thúc của sự sống thân xác, thì nó không phải là…

Xem tiếp

Có phải là sai trái khi muốn chết?

Câu hỏi: Có phải là sai trái khi muốn chết? Trả lời: Có rất nhiều người người mà đang đối chọi với vô phương cứu chữa của bệnh tật, trạng thái đau đớn, hay tột cùng của sự buồn rầu hay đau đớn về cảm xúc đã có thắc mắc nếu chúng ta yêu cầu Đức…

Xem tiếp

Có những con đường vàng ròng theo nghĩa đen trên thiên đường?

Câu hỏi: Có những con đường vàng ròng theo nghĩa đen trên thiên đường? Trả lời: Những con đường vàng ròng trên thiên đường thường được nhắc tới trong bài hát hoặc thơ ca, nhưng khó được tìm thấy hơn trong Kinh Thánh. Thực chất, chỉ có 1 đoạn Kinh Thánh nhắc tới những con đường…

Xem tiếp

Sự khác biệt giữa Âm phủ, Địa ngục, Hồ lửa, Ba-ra-đi, Thiên đàng, và lòng của Áp-ra-ham?

Câu hỏi: Sự khác biệt giữa Âm phủ, Địa ngục, Hồ lửa, Ba-ra-đi, Thiên đàng, và lòng của Áp-ra-ham? Trả lời: Các thuật ngữ khác nhau được sử dụng trong Kinh thánh cho thiên đàng và địa ngục là âm phủ, địa ngục (gehenna, tiếng Hy Lạp), hồ lửa, thiên đường (Ba-ra-đi), và lòng của Abraham –…

Xem tiếp

Sông sự sống là gì?

Câu hỏi: Sông sự sống là gì? Trả lời: Cụm từ chính xác “sông sự sống” không xuất hiện trong Kinh thánh. Tuy nhiên, Khải huyền 22:1-2 đã đề cập đến “sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra”. Trong khải tượng của mình về Giê-ru-sa-lem…

Xem tiếp