Tại sao Giu-đa phản bội Chúa Giê-xu?

Câu hỏi: Tại sao Giu-đa phản bội Chúa Giê-xu? Trả lời: Trong khi chúng ta không thể biết chắc chắn hoàn toàn tại sao Giu-đa phản bội Chúa Giê-xu, thì có những điều là chắc chắn. Trước hết, dù Giu-đa đã được chọn là một trong Mười Hai môn đồ (Giăng 6:64), nhưng tất cả…

Xem tiếp

Theo Kinh Thánh tình bạn thật là gì?

Câu hỏi: Theo Kinh Thánh tình bạn thật là gì? Trả lời: Chúa Giê-xu Christ cho chúng ta thấy định nghĩa của một tình bạn thật: “Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hi sinh mạng sống mình. Nếu các con làm theo điều Ta truyền dạy…

Xem tiếp

Sắt mài nhọn sắt nghĩa là gì?

Câu hỏi: Sắt mài nhọn sắt nghĩa là gì? Trả lời: Cụm từ “sắt mài nhọn sắt” được tìm thấy trong Châm ngôn 27:17: “Giống như sắt mài nhọn sắt. Cũng vậy, con người mài giũa diện mạo bạn mình”. Có hai lợi ích chung trong việc cọ xát hai lưỡi sắt với nhau khiến…

Xem tiếp

Sự khác biệt giữa hẹn hò và tìm hiểu là gì?

Câu hỏi: Sự khác biệt giữa hẹn hò và tìm hiểu là gì? Trả lời: Hẹn hò và tìm hiểu là hai phương pháp bắt đầu mối quan hệ với người khác giới. Mặc dù những người không phải là Cơ đốc nhân hẹn hò với ý định có mối quan hệ thân xác thì…

Xem tiếp