Làm sao để tôi tin cậy vào nơi Đức Chúa Trời khi mà tôi đang đối diện với thất nghiệp, bị tịch thu tài sản thế chấp, hoặc phá sản?

mà tôi đang đối diện với thất nghiệp, bị tịch thu tài sản thế chấp, hoặc phá sản? Trả lời: Bị thất nghiệp và/hoặc mất nguồn thu nhập là một trong những biến cố đâu khổ nhất trong cuộc sống, đặc biệt là đối với những người có trách nhiệm trợ giúp (trụ cột) của…

Xem tiếp

Như thế nào là ăn mặc nghiêm trang?

Câu hỏi: Như thế nào là ăn mặc nghiêm trang? Trả lời: Để diễn tả cách ăn mặc phù hợp cho phụ nữ khi đến nhà thờ, sứ đồ Phao-lô đã khuyên họ nên ăn mặc “một cách nghiêm trang” cùng với “lịch sự và đúng mực” sau đó tiếp tục đối chiếu với trang…

Xem tiếp