Thuộc tính của Đức Chúa Trời là gì? Đức Chúa Trời như thế nào?

Trả lời: Tin Lành cho biết nhiều điều chúng ta có thể tìm biết về Đức Chúa Trời. Những ai xem xét lời giải thích này có thể tìm được sự giúp đỡ đầy đủ trong việc đọc xuyên suốt toàn bộ; tiếp theo trở lại và tìm kiếm những đoạn Kinh Thánh lựa chọn…

Đức Chúa Trời có hiện hữu không? Có bằng chứng nào về sự thực hữu của Đức Chúa Trời?

Trả lời: Đức Chúa Trời có hiện hữu không? Tôi thấy nó hấp dẫn vì có nhiều người chú ý vào cuộc tranh luận này. Cuộc khảo sát mới nhất cho thấy có hơn 90% dân số trên thế giới ngày nay tin vào sự thực hữu của Đức Chúa Trời hoặc một quyền lực…