Kinh Thánh nói gì về sự phân biệt giới tính?

Kinh Thánh nói gì về sự phân biệt giới tính? Câu hỏi: Kinh Thánh nói gì về sự phân biệt giới tính? Trả lời: Phân biệt giới tính là sự phân biết đối xử với mọi người dựa trên giới tính, điển hình là phụ nữ. Phân biệt giới tính được thể hiện rõ qua…

Xem tiếp

Ngôi sao thành Bết-lê-hem là gì?

Câu hỏi: Ngôi sao thành Bết-lê-hem là gì? Trả lời: Ngôi sao thành Bết-lê-hem được gắn liền với sự giáng sinh của Đấng Christ và sự viếng thăm của các chiêm tinh gia (những nhà thông thái) được ghi lại trong Ma-thi-ơ 2:1–12. Phân đoạn này có ý nói rằng ngôi sao Bết-lê-hem chỉ xuất…

Xem tiếp

Có phải sự sung sướng của những người vừa lòng ngài và được ban ơn đến từ nỗi khổ của kẻ phạm giới và bị Ngài trừng phạt không?

Câu hỏi: Có phải sự sung sướng của những người vừa lòng ngài và được ban ơn đến từ nỗi khổ của kẻ phạm giới và bị Ngài trừng phạt không? Trả lời: Kinh Thánh không cho biết bất cứ bằng chứng nào về việc Đức Chúa Trời lấy sự sung sướng phước lành của…

Xem tiếp

Xin giải thích dùm em Mathio 18:21-22, Chúa dạy chúng ta tha thứ bảy mươi lần bảy nhưng Mathio 18:15-17 thì lại nói rằng nếu khuyên ba lần mà không nghe thì coi như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế.

Câu hỏi: Xin giải thích dùm em Mathio 18:21-22, Chúa dạy chúng ta tha thứ bảy mươi lần bảy nhưng Mathio 18:15-17 thì lại nói rằng nếu khuyên ba lần mà không nghe thì coi như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế. Trả lời: Câu hỏi này liên quan đến hai vấn đề khác nhau.…

Xem tiếp

Kinh thánh nói gì về ma cà rồng?

Câu hỏi: Kinh thánh nói gì về ma cà rồng? Trả lời: Sự phổ biến của tiểu thuyết lãng mạn tuổi thanh thiếu niên trong loạt phim Twilight (Chạng Vạng) đã làm gia tăng mối quan tâm mới về ma cà rồng. Ma cà rồng là một con người thần thoại được cho là tồn…

Xem tiếp

Kinh Thánh nói gì về sự mê tín?

Câu hỏi: Kinh Thánh nói gì về sự mê tín? Trả lời: Mê tín dựa trên đức tin thiếu hiểu biết vào một đối tượng có năng lực siêu nhiên. Từ ngữ khác của sự mê tín đó là “thờ hình tượng”. Kinh Thánh không hề ủng hộ khái niệm điều gì đó diễn ra…

Xem tiếp

Kinh thánh nói gì về tội ấu dâm?

Câu hỏi: Kinh thánh nói gì về tội ấu dâm? Trả lời: Không có sự đề cập trực tiếp về tội ấu dâm trong Kinh Thánh. Nhưng có rất nhiều nguyên tắc trong Kinh Thánh chắc chắn áp dụng cho tội đồi bại và lạm dụng này. Một nguyên tắc như vậy là quan điểm…

Xem tiếp