Điều gì đã xảy ra tại tháp Ba-bên?

Câu hỏi: Điều gì đã xảy ra tại tháp Ba-bên? Trả lời: Tháp Ba-bên được mô tả trong Sáng-thế ký 11:1-9. Sau trận Lụt, Ngài truyền dặn loài người “Hãy sinh sản, gia tăng gấp bội, và làm cho đầy dẫy đất” (Sáng-thế ký 9:1). Loài người đã quyết định làm điều trái ngược: “Họ còn…

Xem tiếp

Những khám phá về con tàu của Nô-ê có quan trọng không?

Câu hỏi: Những khám phá về con tàu của Nô-ê có quan trọng không? Trả lời: Trong những năm gần đây, luôn có rất nhiều lời chắc chắn liên quan đến những khám phá về con tàu của Nô-ê. Các khám phá được tìm thấy từ nhiều địa điểm khác nhau, từ khu vực núi A-ra-rát…

Xem tiếp

Leviathan là gì?

Câu hỏi: Leviathan là gì? Trả lời: Leviathan là một loài sinh vật biển to lớn. Kinh Thánh đề cập đến nó như một loài quái vật đáng sợ có tính tàn bạo ghê gớm và sức mạnh kinh khủng. Từ “Leviathan” trong tiếng Hê-bơ-rơ có gốc nghĩa của từ “cuộn” hay “xoắn”. Ê-sai 27:1 nói…

Xem tiếp