Hội Thánh toàn cầu khác gì với Hội Thánh địa phương?

Trả lời: Để hiểu sự khác nhau giữa Hội Thánh toàn cầu và Hội Thánh địa phương, ta cần hiểu từng khái niệm rõ ràng. Hội Thánh địa phương là một nhóm những người tin vào Chúa Giê-xu Christ thường xuyên gặp mặt tại một địa điểm cụ thể. Hội Thánh toàn cầu bao gồm…

Xem tiếp

Chúa có yêu cầu Cơ Đốc Nhân giữ ngày Sa-bát không?

Trả lời: Trong Cô-lô-se 2:16-17, sứ đồ Phao-lô tuyên bố, “Vì thế, đừng để ai xét đoán anh em về đồ ăn, thức uống, về ngày lễ, ngày trăng mới, hoặc ngày sa-bát. Những điều nầy chỉ là bóng của những gì sắp đến, còn hình thật là Đấng Christ.” Tương tự, Rô-ma 14:5 có…

Xem tiếp

Phương cách làm Báp-têm nào là thích hợp?

Trả lời: Câu trả lời đơn giản nhất cho câu hỏi này được tìm thấy trong định nghĩa của từ “Báp-têm.” Nó xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là “nhấn chìm trong nước.” Do đó, Báp-têm bởi rắc nước hoặc bằng cách đổ nước là một sự nghịch ý, là tự mâu thuẫn.…

Xem tiếp

Lịch sử của Cơ Đốc Giáo là gì?

Trả lời: Lịch sử của Cơ Đốc Giáo thực sự chính là lịch sử của nền văn minh Tây Phương. Cơ Đốc Giáo có một ảnh hưởng lan rộng trên toàn xã hội–nghệ thuật, ngôn ngữ, chính trị, pháp luật, cuộc sống gia đình, ngày dương lịch, âm nhạc, và cách chúng ta nghĩ cũng…

Xem tiếp

Tại sao có rất nhiều cách diễn dịch khác nhau về Kinh Thánh?

Trả lời: Kinh Thánh nói rằng có “một Chúa, một đức tin, một phép Báp-têm” (Ê-phê-sô 4: 5). Đoạn này nhấn mạnh sự thống nhất nên có trong Hội Thánh của Chúa bởi vì chỉ có “một Thánh Linh” ngự trong chúng ta.(câu 4). Trong câu 3, Phao-Lô kêu gọi mọi người nên khiêm nhường,…

Xem tiếp

Tại sao Tin Lành có nhiều hệ phái?

Trả lời: để trả lời câu hỏi này, trước tiên chúng ta phải phân biệt những hệ phái trong thân thể Chúa Cứu Thế Giê-xu với những tà giáo và tôn giáo sai trật. Hội Thánh Trưởng Lão và Lu-The là những điển hình cho những hệ phái Cơ Đốc. Mặc-Môn và Chứng Nhân Giê-Hô-Va…

Xem tiếp

Kinh Thánh nói gì về sự lớn lên của Hội Thánh?

Trả lời: Mặc dù Kinh Thánh không đề cập cụ thể đến sự lớn lên của Hội Thánh, nguyên tắc của sự lớn mạnh trong Hội Thánh là việc thấu hiểu điều Chúa Giê-xu nói, “Ta sẽ xây dựng Hội Thánh của Ta, và các cửa âm phủ sẽ không thắng được Hội Thánh ấy”…

Xem tiếp