Có phải Lu-ca 16-19-31 là một câu chuyện ngụ ngôn hay là sự miêu tả của những sự kiện đã xuất hiện thực sự?

Câu hỏi: Có phải Lu-ca 16-19-31 là một câu chuyện ngụ ngôn hay là sự miêu tả của những sự kiện đã xuất hiện thực sự? Trả lời: Lu-ca 16-19-31 đã là sự tập trung của rất nhiều tranh cãi. Một vài lấy câu chuyện của người giàu và La-xa-rơ là sự thật sự tường thuật lịch…

Xem tiếp

Đức Chúa Trời đã tạo dựng các thiên sứ khi nào?

Câu hỏi: Đức Chúa Trời đã tạo dựng các thiên sứ khi nào? Trả lời: Để cố gắng xác định khi nào Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra các thiên sứ là một việc có phần khó khăn bởi vì bất cứ điều gì Đức Chúa Trời đã làm “trước khi thiết lập thế gian”…

Xem tiếp

Có các loại thiên sứ khác nhau nào?

Câu hỏi: Có các loại thiên sứ khác nhau nào? Trả lời: Các thiên sứ chia thành hai loại: thiên sứ “chưa sa ngã” và thiên sứ sa ngã. Thiên sứ chưa sa ngã là những thiên sứ vẫn còn thánh khiết trong quá trình tồn tại của họ và theo đó được gọi là “thiên…

Xem tiếp

Ai là những tâm linh bị tù?

Câu hỏi: Ai là những tâm linh bị tù? Trả lời: “Những tâm linh bị tù” được đề cập trong ngữ cảnh về những gì Chúa Giê-xu đã làm trong khoảng thời gian Ngài chết và phục sinh. 1 Phi-e-rơ 3:18-20 nói rằng “Ngài chịu chết về phần thể xác, nhưng được sống về phần tâm…

Xem tiếp

Có phải Sa-tan có khả năng điều khiển thời tiết?

Câu hỏi: Có phải Sa-tan có khả năng điều khiển thời tiết? Trả lời: Số lượng ngày càng tăng của thiên tai và những cơn bão khủng khiếp khiến nhiều người tự hỏi, ai là người kiểm soát thời tiết, Chúa hay Sa-tan? Một số nơi trong Kinh Thánh chỉ rõ mô tả về Sa-tan là…

Xem tiếp

Có phải Sa-tan là con rắn trong Sáng thế ký chương 3?

Câu hỏi: Có phải Sa-tan là con rắn trong Sáng thế ký chương 3? Trả lời: Phải, con rắn trong Sáng thế ký chương 3 là Sa-tan. Sa-tan hoặc xuất hiện như một con rắn, sở hữu con rắn hoặc lừa dối A-đam và Ê-va để tin rằng đó là con rắn đang nói chuyện với…

Xem tiếp

Quỷ Satan có bao nhiêu quyền lực?

Câu hỏi: Quỷ Satan có bao nhiêu quyền lực? Trả lời: Quỷ Satan là một thiên thần được tạo ra bởi Đức Chúa Trời, là kẻ đã chống lại uy quyền của Đức Chúa Trời (Ê-sai 14:13) và trở thành kẻ đứng đầu vương quốc của những linh hồn xấu xa hung ác được gọi là…

Xem tiếp