Lời cầu nguyện của tội nhân là gì?

Trả lời: Lời cầu nguyện của tội nhân là Lời cầu nguyện của một người cầu nguyện với Đức Chúa Trời khi họ hiểu họ là một tội nhân cần Đấng cứu rỗi. Nói lời cầu nguyện của một tội nhân không đạt hiệu quả mọi điều trên đó. Lời cầu nguyện của tội nhân…

Xem tiếp

Cơ Đốc Nhân là gì?

Trả lời: Từ điển Webster định nghĩa một Cơ Đốc Nhân là “Người xưng nhận đức tin vào Chúa Giê-xu là Cứu Chúa hoặc trong tôn giáo đặt nền tảng trên sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu” Trong lúc đây là điểm khởi đầu tốt trong sự hiểu biết Cơ Đốc Nhân là gì, như…

Xem tiếp

Bạn sẽ đi đâu khi bạn qua đời?

Trả lời: Kinh Thánh khẳng định rõ ràng rằng cuối cùng thì chỉ có hai sự lựa chọn về nơi mà bạn sẽ đi khi qua đời là: Thiên Đàng hoặc địa ngục. Kinh Thánh cũng bày tỏ hết sức rõ ràng rằng bạn có thể xác định được nơi mà bạn sẽ đi khi…

Xem tiếp

Làm sao tôi có thể được cứu?

Trả lời: Câu hỏi đơn giản, nhưng sâu sắc này là câu hỏi quan trọng nhất có thể được hỏi. “Làm thế nào tôi có thể được cứu?” bàn về chỗ chúng ta sẽ ở đời đời sau khi sự sống của chúng ta trên thế gian này kết thúc. Không có vấn đề nào…

Xem tiếp

Tôn giáo chân thật là gì?

Trả lời: Tôn giáo có thể được định nghĩa là “tin vào Chúa hay các vị chúa là những Đấng cần được tôn thờ, thường được thể hiện trong hành xử hay nghi lễ” hoặc “là một hệ thống niềm tin, thờ phượng vân vân… cụ thể nào đó mà thường bao gồm những quy…

Xem tiếp

Những bước nào để có được sự cứu rỗi?

Trả lời: Nhiều người tìm kiếm những “bước để có sự cứu rỗi”. Họ thích cái ý tưởng rằng có một cẩm nang với năm bước mà nếu đi theo thì sẽ dẫn tới sự cứu rỗi. Một ví dụ điển hình là đạo Hồi với Năm Trụ Cột. Theo Hồi Giáo, nếu Năm Trụ…

Xem tiếp

Lời cầu nguyện cứu rỗi là gì?

Trả lời: Nhiều người hỏi, ” Có một lời cầu nguyện tôi có thể thực hiện mà lời cầu nguyện đó sẽ đảm bảo cho sự cứu rỗi của tôi không?” Thật quan trọng để nhớ rằng sự cứu rỗi không được tiếp nhận bằng cách trình dâng một lời cầu nguyện hay thốt ra…

Xem tiếp

Làm sao tôi có thể không đi xuống địa ngục?

Trả lời: Không đi địa ngục là dễ hơn bạn nghĩ. Một số người tin rằng họ phải vâng theo Mười Điều Răn trọn đời họ để không đi địa ngục. Một số người tin rằng họ phải tuân giữ những nghi lễ và nghi thức nhất định để không đi địa ngục. Một số…

Xem tiếp

Chúa Giê-xu cứu có nghĩa là gì ?

Trả lời: “Chúa Giê-xu cứu” là một khẩu hiệu phổ biến trên miếng dán ở bộ phận hãm xung của ô-tô, các dấu hiệu tại các sự kiện thể thao, và thậm chí trên các biểu ngữ được kéo ngang bầu trời bởi những chiếc phi cơ nhỏ. Buồn thay, ít người thấy được cụm…

Xem tiếp