Tại sao Chúa thử thách chúng ta?

Câu hỏi: Tại sao Chúa thử thách chúng ta? Trả lời: Khi chúng ta hỏi tại sao Đức Chúa Trời thử thách chúng ta hoặc cho phép chúng ta bị thử thách, thì chúng ta thừa nhận rằng sự thử thách thực sự đến từ Ngài. Khi Đức Chúa Trời thử thách con cái Ngài,…

Xem tiếp

Tại sao Chúa yêu chúng ta?

Câu hỏi: Tại sao Chúa yêu chúng ta? Trả lời: Câu hỏi ngắn này là một trong những câu hỏi sâu sắc nhất từng được hỏi. Và không bao giờ có người nào có thể trả lời nó một cách đầy đủ. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là Đức Chúa Trời không yêu thương…

Xem tiếp

Đức Chúa Trời là gì?

Câu hỏi: Đức Chúa Trời là gì? Trả lời: A. W. Tozer đã viết, “‘Đức Chúa Trời là người như thế nào?’. Nếu câu hỏi đó có ý là ‘Đức Chúa Trời là người như thế nào trong chính Ngài?’ thì không có câu trả lời. Nếu chúng ta có ý là ‘Đức Chúa Trời…

Xem tiếp

Ở trong sự hiện diện của Chúa nghĩa là gì?

Câu hỏi: Ở trong sự hiện diện của Chúa nghĩa là gì? Trả lời: A-đam và Ê-va có mối tương giao mật thiết trong sự hiện diện của Chúa trước khi sa ngã (Sáng thế ký 3:8). Từ lúc đó, tội lỗi đã ngăn cản khả năng của chúng ta được ở trong sự hiện…

Xem tiếp

Ngợi khen Chúa có nghĩa là gì?

Câu hỏi: Ngợi khen Chúa có nghĩa là gì? Trả lời: Các Cơ Đốc nhân thường nói “ngợi khen Đức Chúa Trời” và Kinh Thánh ra lệnh cho tất cả các sinh vật sống ngợi khen Chúa (Thi thiên 150:6). Chữ Hê-bơ-rơ thứ nhất cho “sự ngợi khen” là yadah, có nghĩa là “khen ngợi,…

Xem tiếp

Đức Chúa Trời có phải là con người không?

Câu hỏi: Đức Chúa Trời có phải là con người không? Trả lời: Vâng, Chúa là một con người. Nhưng khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là một “con người” thì chúng ta không có ý nói rằng Ngài giống như chúng ta. Chúng ta muốn nói rằng Đức Chúa Trời có “nhân…

Xem tiếp

Tôn kính Chúa nghĩa là gì?

Câu hỏi: Tôn kính Chúa nghĩa là gì? Trả lời: Khải Huyền 4:10-11 mô tả cảnh trên thiên đàng: “Hai mươi bốn trưởng lão phủ phục trước Đấng ngồi trên ngai và… ném mão triều thiên của mình trước ngai và nói: ‘Lạy Đức Chúa Trời là Chúa của chúng con, Chúa đáng được vinh…

Xem tiếp

Ân điển của Đức Chúa Trời là gì?

Câu hỏi: Ân điển của Đức Chúa Trời là gì? Trả lời: Ân điển là một chủ đề được bàn luận liên tục trong Kinh Thánh và nó lên đến đỉnh điểm trong Tân Ước với sự xuất hiện của Chúa Giê-xu (Giăng 1:17). Từ ngữ được dịch là “ân điển” trong Tân Ước xuất…

Xem tiếp