Tấm vải liệm Turin có đúng không?

Câu hỏi: Tấm vải liệm Turin có đúng không? Trả lời: Tấm vải liệm Turin là một tấm vải lanh mà một số người tin là mảnh vải dùng để liệm khi Chúa Jesus được chôn cất. Mỗi trong bốn sách Phúc Âm đều viết rằng Chúa Jesus bị quấn và chôn trong vải (Ma-thi-ơ…

Xem tiếp

Có phải Giăng Báp-tít thật sự là Ê-li đầu thai?

Câu hỏi: Có phải Giăng Báp-tít thật sự là Ê-li đầu thai? Trả lời: Ma-thi-ơ 11:7–14 tuyên bố, “Khi họ ra về, Đức Chúa Giê-xu mới nói về Giăng cho đoàn dân rằng: “Các ngươi ra xem gì trong hoang mạc? Một cây sậy bị gió rung chăng? Các ngươi đi ra để xem điều…

Xem tiếp

Người Sa-ma-ri là ai?

Câu hỏi: Người Sa-ma-ri là ai? Trả lời: Người Sa-ma-ri chiếm đóng quốc gia trước kia thuộc về chi phái Ép-ra-im và một nửa chi phái Ma-na-se. Thủ đô của quốc gia là Sa-ma-ri, trước đây là một thành phố lớn và lộng lẫy. Khi mười chi phái bị bắt làm tù binh ở A-si-ri,…

Xem tiếp

Vòm Đá là gì?

Câu hỏi: Vòm Đá là gì? Trả lời: “Vòm Đá” là một ngôi đền Hồi giáo được xây dựng trên Đền Núi ở Giê-ru-sa-lem vào năm 691 sau Công Nguyên. Vòm Đá là một phần của khu vực thánh Hồi giáo lớn hơn chiếm một phần đáng kể mà còn được gọi là Núi Mô-ri-a…

Xem tiếp

Tại sao Kinh Thánh nói rằng Đê-mê-triu là người tốt (3 Giăng 12) khi Công vụ 19:23-38 nói rằng người ấy là người thờ tượng?

Câu hỏi: Tại sao Kinh Thánh nói rằng Đê-mê-triu là người tốt (3 Giăng 12) khi Công vụ 19:23-38 nói rằng người ấy là người thờ tượng? Trả lời: 1. Theo 3 Giăng câu 12: “Mọi người đều làm chứng tốt cho Đê-mê-triu, và chính lẽ thật cũng chứng cho; chúng tôi cũng làm chứng…

Xem tiếp

Tại sao Đức Chúa Trời chấp nhận lễ vật của A-bên nhưng đã bác bỏ lễ vật của Ca-in? Rồi, tại sao Ca-in giết A-bên?

Câu hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời chấp nhận lễ vật của A-bên nhưng đã bác bỏ lễ vật của Ca-in? Rồi, tại sao Ca-in giết A-bên? Trả lời: Những câu chuyện về hành động thờ phường đầu tiên trong lịch sử nhân loài và tội giết người đầu tiên được ghi chép trong Sáng…

Xem tiếp

Mo-lóc là ai?

Câu hỏi: Mo-lóc là ai? Trả lời: Cũng giống với phần lớn lịch sử cổ đại, nguồn gốc chính xác của sự thờ phượng Mo-lóc là không rõ ràng. Thuật ngữ Mo-lóc được cho là có nguồn gốc từ chữ mlk theo ngôn ngữ Phê-ni-xi, ám chỉ đến một cách hy sinh được thực hiện…

Xem tiếp

Ba-anh là ai?

Câu hỏi: Ba-anh là ai? Trả lời: Ba-anh là tên của vị thần tối cao được tôn thờ ở Ca-na-an và Phê-ni-xi cổ đại. Thực hành thờ phượng Ba-anh thâm nhập vào đời sống tôn giáo của người Do Thái trong suốt thời kỳ Các quan xét (Các quan xét 3:7), đã trở nên phổ…

Xem tiếp