Làm thế nào sự thật rằng có những động vật đồng tính luyến ái tác động lên quan điểm rằng tình trạng đồng tính luyến ái là một tội?

Câu hỏi: Làm thế nào sự thật rằng có những động vật đồng tính luyến ái tác động lên quan điểm rằng tình trạng đồng tính luyến ái là một tội? Trả lời: Nói một cách đơn giản, việc có những con vật thể hiện những gì chúng ta có thể gọi là hành vi đồng…

Xem tiếp

Có phải đồng tính là tội không?

Câu hỏi: Có phải đồng tính là tội không? Trả lời: Để trả lời câu hỏi “Có phải đồng tính là một tội lỗi không?” thì chúng ta cần phải thách thức một số giả định mà câu hỏi được dựa trên. Trong năm mươi năm qua, thuật ngữ đồng tính, như được áp dụng cho đồng…

Xem tiếp

Tôi đã tiếp nhận Chúa Giê-xu rồi. Vậy những hậu quả tội lỗi trong quá khứ của tôi có được xóa không?

Câu hỏi: Tôi đã tiếp nhận Chúa Giê-xu rồi. Vậy những hậu quả tội lỗi trong quá khứ của tôi có được xóa không? Trả lời: Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời tạo nên loài người trong tình trạng tốt đẹp, “Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy,…

Xem tiếp

Cơ đốc nhân phạm tội sẽ tồi tệ như thế nào?

Câu hỏi: Cơ đốc nhân phạm tội sẽ tồi tệ như thế nào? Trả lời: Cơ đốc nhân vẫn tiếp tục phạm tội dù họ đã được cứu — chúng ta sẽ không bao giờ trở nên vô tội cho đến ngày chúng ta qua đời hoặc ngày Chúa tái lâm. Tuy nhiên, một đời sống…

Xem tiếp

Lương tâm chai đá có nghĩa là gì?

Câu hỏi: Lương tâm chai đá có nghĩa là gì? Trả lời: Kinh Thánh nói về lương tâm chai đá trong I Ti-mô-thê 4:2. Lương tâm là ý thức đạo đức mà Chúa đặt để trong mỗi người chúng ta (Rô-ma 2:15). Nếu một lương tâm bị “chai đá”- theo nghĩa đen là “bị chai cứng”…

Xem tiếp