Tại sao Đức Chúa Trời lại để những điều tốt lành đến với người xấu?

Câu hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời lại để những điều tốt lành đến với người xấu? Trả lời: Câu hỏi này tương tự với câu hỏi: “Tại sao Đức Chúa Trời lại để những điều tồi tệ xảy ra cho người tốt?” Cả hai câu hỏi đều đề cập với những gì dường như…