Kinh Thánh đã đóng lại – Hàm ý điều gì?

Câu hỏi: Kinh Thánh đã đóng lại—Hàm ý điều gì? Trả lời: Kinh Điển Kinh Thánh nói đến toàn bộ các sách trong Kinh Thánh Cơ-đốc, và Kinh Thánh Hê-bơ-rơ được tập hợp với nhau cấu thành Lời thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn một cách đầy đủ. Chỉ những sách của Kinh Điển…

Làm thế nào mà quá trình dịch thuật có thể chạm đến cảm hứng, trong khi Kinh thánh là không thể có sai sót?

Câu hỏi: Làm thế nào mà quá trình dịch thuật có thể chạm đến cảm hứng, trong khi Kinh thánh là không thể có sai sót? Trả lời: Câu trả lời được giải quyết bằng 3 vấn đề vô cùng quan trọng : soi dẫn, sự bảo tồn, và việc dịch thuật. Giáo lý về…

Những câu hỏi nào quan trọng/nổi tiếng nhất trong Kinh Thánh?

Câu hỏi: Những câu hỏi nào quan trọng/nổi tiếng nhất trong Kinh Thánh? Trả lời: Có nhiều, rất nhiều câu hỏi trong Kinh Thánh. Thật khó để đưa ra một con số chính xác bởi vì tiếng Hê-bơ-rơ cổ và tiếng Hy-lạp Koine không sử dụng dấu chấm câu—chúng ta không thể mở những Cuộn…