Cha mẹ Cơ Đốc nên phản ứng như thế nào nếu một trong số những đứa con của họ lộ ra là người đồng tính?

Câu hỏi: Cha mẹ Cơ Đốc nên phản ứng như thế nào nếu một trong số những đứa con của họ lộ ra là người đồng tính? Trả lời: Nếu một đứa trẻ tiết lộ tình trạng đồng tính luyến ái của mình, điều đầu tiên mà cha mẹ Cơ Đốc phải làm là cho…

Những bố mẹ Cơ đốc nên làm thế nào để giúp đỡ cho con gái của họ là những người mang thai?

Câu hỏi: Những bố mẹ Cơ đốc nên làm thế nào để giúp đỡ cho con gái của họ là những người mang thai? Trả lời: Có lẽ một trong những điều khó nhất đối với một Cơ đốc nhân là phải ghi nhớ rằng mang thai không phải là tội. Mang thai ngoài hôn…

Làm sao để bạn cân bằng việc lìa cha mẹ và gắn bó với người bạn đời (Sáng thế ký 2:24, BTTHĐ) trong sự kính trọng cha mẹ bạn?

Câu hỏi: Làm sao để bạn cân bằng việc lìa cha mẹ và gắn bó với người bạn đời (Sáng thế ký 2:24, BTTHĐ) trong sự kính trọng cha mẹ bạn? Trả lời: Cả những cha mẹ Cơ đốc nhân và những người con mới lập gia đình của họ đều có thể có những…

Làm sao để kính trọng một người cha người mẹ ngược đãi?

Câu hỏi: Làm sao để kính trọng một người cha người mẹ ngược đãi? Trả lời: Một trong những câu hỏi khó nhất mà một Cơ Đốc Nhân được hỏi là làm sao để kính trọng một người cha người mẹ ngược đãi theo yêu cầu của Đức Chúa Trời trong điều thứ năm của…

Theo Kinh Thánh phương cách nào để dẫn dắt một đứa trẻ đến với Đấng Christ?

Câu hỏi: Theo Kinh Thánh phương cách nào để dẫn dắt một đứa trẻ đến với Đấng Christ? Trả lời: Có ba yếu tố cơ bản liên quan đến việc dẫn dắt một đứa trẻ vào mối quan hệ cứu rỗi với Đấng Christ: Cầu nguyện, làm gương, và sự dạy dỗ phù hợp với…