Cơ Đốc Nhân có nên sử dụng đại từ/danh xưng yêu thích của các cá nhân chuyển giới khi đề cập đến họ?

Câu hỏi: Cơ Đốc Nhân có nên sử dụng đại từ/danh xưng yêu thích của các cá nhân chuyển giới khi đề cập đến họ? Trả lời: Việc chủ nghĩa chuyển giới được chấp nhận bởi văn hóa đại chúng mang đến cho các Cơ Đốc Nhân những lựa chọn khó khăn. Trong số đó…

Làm sao để tôi tin cậy vào nơi Đức Chúa Trời khi mà tôi đang đối diện với thất nghiệp, bị tịch thu tài sản thế chấp, hoặc phá sản?

mà tôi đang đối diện với thất nghiệp, bị tịch thu tài sản thế chấp, hoặc phá sản? Trả lời: Bị thất nghiệp và/hoặc mất nguồn thu nhập là một trong những biến cố đâu khổ nhất trong cuộc sống, đặc biệt là đối với những người có trách nhiệm trợ giúp (trụ cột) của…

Nếu bạn có nhiều nợ, bạn có thể tạm thời ngừng dâng hiến phần mười trong khi trả cho đến hết nợ không?

Câu hỏi: Nếu bạn có nhiều nợ, bạn có thể tạm thời ngừng dâng hiến phần mười trong khi trả cho đến hết nợ không? Trả lời: Bạn được phép ngừng dâng phần mười trong khi trả cho hết nợ. Trả nợ là một bổn phận, việc dâng phần mười là “tùy ý” vì lý…

Làm thế nào để xác định ranh giới giữa giúp đỡ người khác và để họ lợi dụng mình?

Câu hỏi: Làm thế nào để xác định ranh giới giữa giúp đỡ người khác và để họ lợi dụng mình? Trả lời: Lu-ca 6:30, 35-36 dạy chúng ta “hãy làm ơn, và hãy cho mượn mà đừng mong trả lại.” “Nhưng các con hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, và hãy cho…

Cơ đốc nhân nên có cách nhìn như thế nào đối với thuyết môi trường?

Câu hỏi: Cơ đốc nhân nên có cách nhìn như thế nào đối với thuyết môi trường? Trả lời: Có một sự khác biệt trong nhìn nhận về môi trường giữa cách nhìn của Kinh Thánh với cách nhìn của phong trào chính trị có tên là “thuyết môi trường”. Hiểu biết về những khác…

Tôi là một tín hữu Cơ Đốc nghiện hút thuốc. Làm thế nào tôi có thể từ bỏ?

Câu hỏi: Tôi là một tín hữu Cơ Đốc nghiện hút thuốc. Làm thế nào tôi có thể từ bỏ? Trả lời: Nhiều tín hữu Cơ Đốc đã từng nghiện thuốc nặng trong nhiều năm có thể dễ dàng đồng cảm (cảm thông) với hoàn cảnh của bất kỳ ai đang cố gắng từ bỏ…

Cơ Đốc nhân có nên đi đến hộp đêm không? Đi giải trí ở hộp đêm có phạm tội không?

Câu hỏi: Cơ Đốc nhân có nên đi đến hộp đêm không? Đi giải trí ở hộp đêm có phạm tội không? Trả lời: Nói thẳng ra là, hộp đêm là một phần của thế giới bị điều khiển bởi Sa-tan (1 Giăng 5:19). Chúng được thiết kế cho mục đích đem lại cho chính…

Làm sao tôi có thể biết được những ý muốn trong lòng tôi là đến từ Đức Chúa Trời?

Câu hỏi: Làm sao tôi có thể biết được những ý muốn trong lòng tôi là đến từ Đức Chúa Trời? Trả lời: Chúa Giê-xu trả lời câu hỏi này cho chúng ta: “Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối,…