Liệu rằng hôn nhân của bạn có đang gay khó khăn cho mối quan hệ giữa bạn và Chúa hay không?

Câu hỏi: Liệu rằng hôn nhân của bạn có đang gay khó khăn cho mối quan hệ giữa bạn và Chúa hay không? Trả lời: Nan đề hôn nhân có thể cản trở sự thờ phượng của một người được Phao-lô đề cập đến trong I Cô-rinh-tô 7. Bởi vì lý do đó, mà ông…

Liệu tôi phải xưng tội ngoại tình cho người phối ngẫu của tôi?

Câu hỏi: Liệu tôi phải xưng tội ngoại tình cho người phối ngẫu của tôi? Trả lời: Việc có hay không xưng tội ngoại tình cho người phối ngẫu là tình trạng tiến thoái lưỡng nan cho nhiều Cơ Đốc nhân, là người có những trải nghiệm bất hạnh trong việc không thể kháng cự…

Một đám cưới Cơ Đốc nên khác biệt như thế nào so với đám cưới không thuộc Cơ Đốc giáo?

Câu hỏi: Một đám cưới Cơ Đốc nên khác biệt như thế nào so với đám cưới không thuộc Cơ Đốc giáo? Trả lời: Sự khác biệt chính giữa đám cưới Cơ Đốc và đám cưới không thuộc Cơ Đốc giáo là Đấng Christ. Cơ Đốc nhân kết hôn là đang cam kết với Đấng…

Một Cơ Đốc nhân nên có phản ứng như thế nào đối với việc chồng hoặc vợ mình ngoại tình?

Câu hỏi: Một Cơ Đốc nhân nên có phản ứng như thế nào đối với việc chồng hoặc vợ mình ngoại tình? Trả lời: Sự ngoại tình tạo ra một tình huống rất khó khăn và đau đớn, một tình huống liên quan đến tất cả cảm xúc, và đối với Cơ Đốc nhân, có…