Kỳ Đại Khổ Nạn (Cơn Hoạn Nạn Lớn) là gì?

Câu hỏi: Kỳ Đại Khổ Nạn (Cơn Hoạn Nạn Lớn) là gì? Trả lời: Kỳ đại nạn là một khoảng thời gian trong tương lai, khi Chúa sẽ hoàn tất ít nhất hai phương diện trong kế hoạch của Ngài: 1) Ngài sẽ hoàn tất việc kỷ luật dân tộc Y-sơ-ra-ên (Đa-ni-ên 9:24), và 2)…

Xem tiếp

Điều gì xảy ra ở sự phán xét cuối cùng?

Câu hỏi: Điều gì xảy ra ở sự phán xét cuối cùng? Trả lời: Điều trước tiên cần phải hiểu về sự phán xét cuối cùng là nó không thể nào tránh được. Bất kể cách chúng ta có thể chọn để giải thích lời tiên tri về thời kỳ cuối cùng, chúng ta được…

Xem tiếp

Ai là kẻ chống Đấng Christ?

Trả lời: Có nhiều sự suy đoán về danh tính của kẻ chống Đấng Christ. Một số đối tượng phổ biến là Vladimir Putin, Mahmoud Ahmadinejad, và Giáo Hoàng Benedict XVI. Tại nước Mỹ, cựu tổng thống Bill Clinton và George W. Bush, và tổng thống hiện tại Barack Obama là những ứng viên thường…

Xem tiếp

Làm sao tôi có thể hiểu được sách Khải Huyền?

Trả lời: Chìa khóa để giải nghĩa Kinh Thánh, đặc biệt là sách Khải Huyền, là cần sự chú giải một cách nhất quán . Chú giải Kinh Thánh là việc nghiên cứu về các nguyên tắc giải nghĩa. Nói cách khác, đây là cách để bạn giải nghĩa về Kinh Thánh. Bình thường trong…

Xem tiếp

Bảy ấn và bảy kèn trong sách Khải Huyền là gì?

Trả lời: Bẩy ấn (Khải Huyền 6:1-17, 8:1-5), bảy kèn (Khải Huyền 8:6-21, 11:15-19), và bảy bát (Khải Huyền 16:1-21) là ba chuỗi sự kiện nối tiếp nhau nói về sự xét đoán của Chúa trong thời kỳ cuối. Những sự xét đoán này càng lúc trở nên tồi tệ hơn và thảm họa hơn…

Xem tiếp

Dấu con thú (666) là gì?

Trả lời: Phân đoạn chính trong Kinh Thánh đề cập tới “dấu con thú” là Khải Huyền 13:15-18. Những chỗ đề cập đến dấu con thú khác có thể tìm thấy trong Khải Huyền 14:9, 11, 15:2, 16:2, 19:20, và 20:4. Cái dấu này đóng vai trò như một ấn chứng là người theo kẻ…

Xem tiếp

Bốn kỵ binh của Sự Mặc Khải là ai?

Trả lời: bốn kỵ binh của Sự Mặc Khải được miêu trả trong chương 6, câu 1-8 của sách Khải huyền. Bốn kỵ binh tượng trưng cho bốn sự kiện khác nhau sẽ xảy ra vào thời kỳ cuối. Kỵ binh thứ nhất được nhắc đến trong Khải huyền 6:2: “tôi thấy một con ngựa…

Xem tiếp