Ai sẽ chiếm lĩnh Vương Quốc Ngàn Năm?

Câu hỏi: Ai sẽ chiếm lĩnh Vương Quốc Ngàn Năm? Trả lời: Sẽ có hai nhóm khác biệt chiếm lĩnh trái đất xuyên suốt vương quốc ngàn năm- những người với thân thể vinh hiển, và những người với thân thể trần tục sẽ sống suốt kỳ đại nạn và được vào vương quốc ngàn…

Xem tiếp

Tiệc cưới Chiên Con là gì?

Câu hỏi: Tiệc cưới Chiên Con là gì? Trả lời: Trong khải tượng của mình ở Khải huyền 19:7-10, Giăng nhìn thấy và nghe vô số người ngợi khen Đức Chúa Trời bởi vì tiệc cưới Chiên Con – theo nghĩa đen, “tiệc cưới” – sắp bắt đầu. Khái niệm về tiệc cưới được hiểu…

Xem tiếp

Kỳ tai hại của Gia-cốp là gì?

Câu hỏi: Kỳ tai hại của Gia-cốp là gì? Trả lời: Cụm từ “kỳ tai hại của Gia-cốp” là một trích dẫn từ Giê-rê-mi 30:7 nói rằng, “Khốn thay! Ngày đó thật lớn, đến nỗi chẳng hề có ngày nào giống như vậy. Ấy là kỳ tai hại của Gia-cốp! Nhưng nó sẽ được cứu…

Xem tiếp

Người Hồi-giáo có nghịch lại Đấng Christ không? Có phải kẻ nghịch lại Đấng Christ sẽ là một người Hồi-giáo?

Câu hỏi: Người Hồi-giáo có nghịch lại Đấng Christ không? Có phải kẻ nghịch lại Đấng Christ sẽ là một người Hồi-giáo? Trả lời: Với tình trạng căng thẳng gia tăng tại Trung Đông trong những năm gần đây, và đặc biệt là những lời tuyên bố của những người Hồi-giáo Shi-ai quá khích về…

Xem tiếp