Những dấu hiệu của ngày tận thế là gì?

Trả lời: Ma-thi-ơ 24:5-8 cho chúng ta một số manh mối quan trọng để chúng ta có thể nhận thức ngày tận thế đến “Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn…

Xem tiếp