Có thể thêm nhiều sách nữa vào Kinh Thánh không?

Trả lời: Không có lý do nào để tin rằng hiện tại Chúa mặc Khải để thêm nhiều sách nữa vào Kinh Thánh là lời của Chúa. Kinh Thánh bắt đầu bằng sự khởi đầu của nhân loại_trong sách Sáng Thế Ký_ và kết thúc bằng sự kết thúc của nhân loại như chúng ta…

Xem tiếp

Tại sao phải tin vào tính không sai lạc của Kinh Thánh?

Trả lời: Con người thời đại ngày nay thường hay tặc lưỡi cho qua khi gặp một lỗi sai. Thay vì hỏi như Phi-lát xưa kia, “Lẽ thật là gì?” con người hâu hiện đại cho rằng, “Không có gì là thật” hay “Có lẽ thật, nhưng chúng ta không thể nào biết được.” Chúng…

Xem tiếp

Những ai là trước giả của các sách trong Kinh Thánh?

Trả lời: Trên hết trước giả con người, chính Chúa đã viết nên Kinh Thánh. 2 Ti-mô-thê 3:16 cho chúng ta biết rằng Kinh Thánh được Đức Chúa Trời “cảm thúc.” Chúa đã tể trị trên các trước giả Kinh Thánh để rồi họ chép lại chính xác những gì Chúa đã định trước, theo…

Xem tiếp

Cách thích hợp để nghiên cứu Kinh Thánh là gì?

Trả lời: Xác định ý nghĩa của Kinh Thánh là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất một tín hữu phải làm trong cuộc sống này. Đức Chúa Trời không nói với chúng ta chỉ đơn giản là phải đọc Kinh Thánh. Chúng ta phải nghiên cứu và vận dụng nó một cách chính…

Xem tiếp

Có phải Kinh Thánh liên quan cho ngày nay?

Trả lời: Hê-bơ-rơ 4:12 nói: “Vì lời của Ðức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” Trong lúc Kinh Thánh đã hoàn tất khoảng 1.900 năm trước, sự chuẩn xác và…

Xem tiếp

Kinh Thánh là gì?

Trả lời: Tên gọi “Kinh Thánh” xuất phát từ chữ La tinh và chữ Hy Lạp có nghĩa là “quyển sách”, một tên gọi phù hợp nên kể từ đó Kinh Thánh là quyển sách dành cho tất cả mọi người trong mọi thời đại. Nó là một quyển sách không giống với bất cứ…

Xem tiếp

Kinh Thánh có phải thật là lời Đức Chúa Trời?

Trả lời: Trả lời cho câu hỏi này chúng tôi sẽ không chỉ quyết định về quan điểm Kinh Thánh hay tầm quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống chúng tôi nhưng điểm cơ bản là hiệu quả của sự sống đời đời trên chúng tôi. Nếu Kinh Thánh thật là lời Đức Chúa Trời,…

Xem tiếp