Kinh Thánh có đáng tin cậy không?

Câu hỏi: Kinh Thánh có đáng tin cậy không? Trả lời: Sử dụng cùng một tiêu chuẩn mà chúng tôi đánh giá các tác phẩm lịch sử khác thì Kinh Thánh không chỉ đáng tin cậy mà nó còn đáng tin cậy hơn bất kỳ tác phẩm nào khác có thể so sánh được. Độ…

Xem tiếp

Chú giải Kinh Thánh là gì?

Câu hỏi: Chú giải Kinh Thánh là gì? Trả lời: Chú giải Kinh Thánh là nghiên cứu về các nguyên tắc và phương pháp giải thích văn bản của Kinh Thánh. II Ti-mô-thê 2:15 yêu cầu các tín hữu tham gia vào việc giải thích: “Hãy chuyên tâm để được đẹp lòng Đức Chúa Trời…

Xem tiếp

Có phải Kinh Thánh chứa đựng truyện ngụ ý?

Câu hỏi: Có phải Kinh Thánh chứa đựng truyện ngụ ý? Trả lời: Truyện ngụ ý là một câu chuyện mà trong đó các nhân vật và/hoặc sự kiện là các biểu tượng đại diện cho các sự kiện, quan điểm hoặc người khác. Truyện ngụ ý là một phương pháp văn học phổ biến…

Xem tiếp

Sức ảnh hưởng của Kinh Thánh đến xã hội là bao nhiêu?

Câu hỏi: Sức ảnh hưởng của Kinh Thánh đến xã hội là bao nhiêu? Trả lời: Lời Chúa đã tạo ra một sự khác biệt trong những nền văn hóa nơi mà lần đầu tiên Phúc Âm được truyền đến với họ. Như trong thế kỷ đầu tiên ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, một đám đông khi…

Xem tiếp

Tại sao để hiểu được Kinh Thánh lại khó khăn đến thế?

Câu hỏi: Tại sao để hiểu được Kinh Thánh lại khó khăn đến thế? Trả lời: Mỗi người gặp khó khăn trong việc cố gắng để hiểu Kinh Thánh ở những mức độ khác nhau. Ngay cả sau gần 2,000 năm lịch sử của hội thánh, có một số câu và phân đoạn Kinh Thánh…

Xem tiếp