Tại sao sự hiểu biết Kinh Thánh là quan trọng?

Câu hỏi: Tại sao sự hiểu biết Kinh Thánh là quan trọng? Trả lời: Sự hiểu biết Kinh Thánh là quan trọng bởi vì Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta mở Kinh Thánh ra, chúng ta đọc thông điệp của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Có điều nào có…

Xem tiếp

Gươm Thánh Linh là gì?

Câu hỏi: Gươm Thánh Linh là gì? Trả lời: Cụm từ “Gươm của Đức Thánh Linh” xuất hiện một lần trong Kinh Thánh ở Ê-phê-sô 6:17. Gươm là một phần của khí giới thuộc linh mà Phap-lô khuyên các Cơ Đốc nhân phải trang bị để có thể chiến đấu một cách hiệu quả trước…

Xem tiếp

Có bằng chứng nào về sự soi dẫn của Kinh Thánh hay không?

Câu hỏi: Có bằng chứng nào về sự soi dẫn của Kinh Thánh hay không? Trả lời: Dưới đây là một số chứng cớ cho thấy Kinh Thánh được soi dẫn (Đức Chúa Trời hà hơi), như đã được tuyên bố trong 2 Tim-mô-thê 3:16: 1) Đã ứng nghiệm lời tiên tri. Đức Chúa Trời…

Xem tiếp

Có giáo lý về sự bảo tồn Kinh Thánh hay không?

Câu hỏi: Có giáo lý về sự bảo tồn Kinh Thánh hay không? Trả lời: Giáo lý về sự bảo tồn liên quan đến Kinh Thánh, có nghĩa là Đức Chúa Trời gìn giữ Lời của Ngài nguyên vẹn như ý nghĩa ban đầu của nó. Bảo tồn đơn giản có nghĩa là chúng ta…

Xem tiếp

Ngũ Kinh là gì?

Câu hỏi: Ngũ Kinh là gì? Trả lời: Ngũ Kinh là tên năm sách đầu tiên của Kinh thánh mà các học giả Kinh thánh bảo thủ cho rằng hầu hết được viết bởi Môi-se. Mặc dù những sách của Ngũ Kinh bản thân chúng không giới thiệu rõ ràng tác giả là ai, nhưng…

Xem tiếp

Những tên hay tựa đề khác của Kinh thánh là gì?

Câu hỏi: Những tên hay tựa đề khác của Kinh thánh là gì? Trả lời: Có rất nhiều tên và tựa đề của Kinh thánh được tìm thấy trong Cựu Ước lẫn Tân Ước. Dưới đây là danh sách tên và tựa đề Kinh thánh được biết đến nhiều nhất: Cuốn sách luật pháp (Phục…

Xem tiếp