Kinh thánh nói gì về sự chết?

Câu hỏi: Kinh thánh nói gì về sự chết? Trả lời: Kinh Thánh trình bày sự chết là sự tách rời: sự chết thân thể là sự tách rời của linh hồn khỏi thể xác, và sự chết thuộc linh là sự tách rời của linh hồn khỏi Đức Chúa Trời. Sự chết là hậu quả…

Xem tiếp

Kinh Thánh nói gì về sự ngủ của linh hồn?

Câu hỏi: Kinh Thánh nói gì về sự ngủ của linh hồn? Trả lời: “Sự ngủ của linh hồn” là niềm tin rằng nếu một người sau khi chết, thì linh hồn của người đó sẽ “ngủ” cho đến khi sự phục sinh của thân thể và sự phán xét cuối cùng xảy ra. Quan niệm…

Xem tiếp

Có phải có những cấp bậc trừng phạt khác khau ở địa ngục?

Câu hỏi: Có phải có những cấp bậc trừng phạt khác khau ở địa ngục? Trả lời: Quan niệm cho rằng có những cấp bậc trừng phạt khác nhau ở địa ngục trước tiên là bắt nguồn từ tác phẩm The Divine Comedy (Thần khúc) được viết bởi Dante Alighieri (là một nhà thơ, nhà thần học người…

Xem tiếp

Có phải Thiên đàng có những cấp bậc khác nhau?

Câu hỏi: Có phải Thiên đàng có những cấp bậc khác nhau? Trả lời: Điều gần nhất mà Kinh thánh nói về việc Thiên đàng có những cấp bậc khác nhau được tìm thấy trong sách II Cô-rinh-tô 12:2, “Tôi biết một người trong Đấng Christ, cách mười bốn năm trước, đã được đem lên đến…

Xem tiếp

Thiên đàng có thật hay không?

Câu hỏi: Thiên đàng có thật hay không? Trả lời: Thiên đàng quả thật là một nơi có thật. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng thiên đàng là ngai của Đức Chúa Trời (I-sai-a 66:1; Công vụ 7:48-49; Ma-thi-ơ 5:34-35). Sau khi Chúa Giê-xu sống lại và xuất hiện trên đất trước các môn đồ…

Xem tiếp

Thiên đàng trông ra sao?

Câu hỏi: Thiên đàng trông ra sao? Trả lời: Thiên đàng là một nơi có thật được miêu tả trong Kinh Thánh. Chỉ trong Tân Ước , cụm từ “thiên đàng” được xuất hiện 276 lần. Kinh Thánh nói đến ba nơi thiên đàng. Sứ đồ Phao-lô “đã được cất lên tầng trời thứ ba”, nhưng…

Xem tiếp

Địa ngục có thật không? Địa ngục có phải muôn đời?

Trả lời: Thật thú vị là tỉ lệ những người tin vào sự tồn tại của Thiên đàng cao hơn tin vào sự tồn tại của địa ngục. Dầu vậy theo lời Kinh Thánh địa ngục thực sự cũng như Thiên Đàng. Kinh Thánh dạy rõ ràng và dứt khoát rằng địa ngục là một…

Xem tiếp

Tòa án trắng vĩ đại là gì?

Trả lời: Tòa án trắng vĩ đại được mô tả trong Khải Huyền 20:11-15 là nơi phán xét cuối cùng cho người bị hư mất trước khi quăng vào hồ lửa. Chúng ta biết từ Khải Huyền 20:7-15 rằng sự phán xét này sẽ diễn ra sau một ngàn năm bình an và sau khi…

Xem tiếp