Kinh Thánh nói gì về sự đầu thai?

Câu hỏi: Kinh Thánh nói gì về sự đầu thai? Trả lời: Khái niệm về sự đầu thai hoàn toàn không căn cứ trên nền tảng Kinh Thánh, trong đó Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ rằng chúng ta sẽ chết một lần và sau đó đối diện với sự phán xét (Hê-bơ-rơ 9:27). Kinh…

Xem tiếp

Nhiều người sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục?

Câu hỏi: Nhiều người sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục? Trả lời: Câu hỏi liệu rằng có nhiều người ở thiên đàng hay địa ngục được trả lời bởi chính Chúa Giê-xu trong một phân đoạn ngắn gọn: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát (rộng) dẫn đến sự hư…

Xem tiếp

Chúng ta có nhận được biệt thự trên thiên đàng không?

Câu hỏi: Chúng ta có nhận được biệt thự trên thiên đàng không? Trả lời: Đêm trước khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh, Ngài bảo các môn đồ rằng Ngài sẽ rời khỏi họ và họ không thể đi với Ngài (Giăng 13:33). Phi-e-rơ hỏi Ngài sẽ đi đâu và tại sao họ không thể đi…

Xem tiếp

Trạng thái trung gian là gì?

Câu hỏi: Trạng thái trung gian là gì? Trả lời: “Trạng thái trung gian” là một khái niệm thần học dựa trên suy đoán loại cơ thể (nếu có) của những Cơ Đốc nhân trong khi họ chờ thân thể vật lý được sống lại. Kinh Thánh chỉ rõ ràng những Cơ Đốc nhân qua đời…

Xem tiếp

Làm thế nào để tôi có thể chiến thắng nỗi sợ sự chết?

Câu hỏi: Làm thế nào để tôi có thể chiến thắng nỗi sợ sự chết? Trả lời: Ngay cả những người có niềm tin vững vàng nhất, nhiệt thành nhất cũng sẽ có lúc phải sợ chết. Đó là điều tự nhiên xuất phát từ mong muốn có thể tránh khỏi cái chết. Và sự chết…

Xem tiếp

Chúng ta sẽ làm gì ở Thiên đàng?

Câu hỏi: Chúng ta sẽ làm gì ở Thiên đàng? Trả lời: Trong Lu-ca 23:43, Chúa Giê-xu tuyên bố, “Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi thiên đàng”. Từ Chúa Giê-xu sử dụng cho “thiên đàng” là paradeisos nghĩa là “một công viên, nói một cách cụ thể đó…

Xem tiếp