Tòa phán xét của Chúa Cứu Thế là gì?

Trả lời: Rô-ma 14:10-12 nói: “Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa phán xét của Đấng Christ…. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Ðức Chúa Trời.” II Cô-rinh-tô 5:10 cho chúng ta biết “Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa phán…

Xem tiếp

Những người ở Thiên Đàng có thể nhìn xuống và xem thấy chúng ta những người vẫn còn trên trái đất?

Trả lời: Hê-bơ-rơ 12:1 cho thấy “Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn…” Một số người hiểu rằng “đám mây của các nhân chứng” là những người từ trời nhìn xuống chúng ta. Đó không phải là việc giải thích đúng. Hê-bơ-rơ chương 11 chép…

Xem tiếp

Trời mới đất mới là gì?

Trả lời: Nhiều người có quan niệm sai lầm về Thiên Đàng như những gì đang thực sự hiện hữu. Khải Huyền chương 21-22 cho chúng ta một bức tranh chi tiết về trời mới và đất mới. Sau khi các sự kiện của ngày cuối cùng, trời và đất hiện nay sẽ được quăng…

Xem tiếp

Điều gì xảy ra sau khi chết?

Trả lời: Câu hỏi điều gì xảy ra sau khi chết có thể làm cho lúng túng. Kinh Thánh không nói rõ ràng về số phận của một người khi bước đến sự cuối cùng đời đời của họ. Kinh Thánh nói với chúng ta về thời khắc sau khi chết người ta được đưa…

Xem tiếp

Có đời sống sau khi qua đời?

Trả lời: Có đời sống sau khi qua đời? Kinh Thánh nói với chúng ta: “Loài người bởi người nữ sinh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ. Người sinh ra như cỏ hoa rồi bị phát; Người chạy qua như bóng không ở lâu dài…Nếu loài người chết có sống…

Xem tiếp