Vào nước Thiên Đàng – làm sao tôi có thể đảm bảo đích đến vĩnh hằng của mình?

Trả lời: Hãy biết rằng. Ngày mà mỗi chúng ta bước vào sự sống đời đời có thể đến sớm hơn chúng ta nghĩ. Để chuẩn bị cho thời khắc đó, chúng ta cần biết được một sự thật rằng – không phải tất cả mọi người đều được vào nước Thiên Đàng. Như thế…

Chấp nhận Giê-xu như là Cứu Chúa của riêng bạn có nghĩa gì?

Trả lời: Bạn đã từng chấp nhận Giê-xu Christ làm Cứu Chúa cho riêng bạn bao giờ chưa? Trước khi trả lời cho phép tôi giải thích câu hỏi này. Để hiểu chính xác câu hỏi này, bạn phải hiểu chính xác “Giê-xu Christ”, “Cá nhân”, và “Cứu Chúa”. Giê-xu Christ là ai? Nhiều người…