Vào nước Thiên Đàng – làm sao tôi có thể đảm bảo đích đến vĩnh hằng của mình?

Trả lời: Hãy biết rằng. Ngày mà mỗi chúng ta bước vào sự sống đời đời có thể đến sớm hơn chúng ta nghĩ. Để chuẩn bị cho thời khắc đó, chúng ta cần biết được một sự thật rằng – không phải tất cả mọi người đều được vào nước Thiên Đàng. Như thế…