Nhiều người sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục?

Câu hỏi: Nhiều người sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục? Trả lời: Câu hỏi liệu rằng có nhiều người ở thiên đàng hay địa ngục được trả lời bởi chính Chúa Giê-xu trong một phân đoạn ngắn gọn: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát (rộng) dẫn đến sự hư…

Kinh Thánh nói gì về khi nào Đức Chúa Trời sẽ phán xét chúng ta?

Câu hỏi: Kinh Thánh nói gì về khi nào Đức Chúa Trời sẽ phán xét chúng ta? Trả lời: Có hai sự đoán xét riêng biệt. Những người tin Chúa được phán xét tại Toà phán quyết của Đấng Christ (Rô-ma 14:10-12). Mỗi tín hữu sẽ kể về chính mình, và Chúa sẽ đoán xét những…

Có phải Giăng 3:13 có ý muốn nói rằng không ai lên Trời trước Chúa Giê-xu không?

Câu hỏi: Có phải Giăng 3:13 có ý muốn nói rằng không ai lên Trời trước Chúa Giê-xu không? Trả lời: Giăng 3:13 chép rằng: “Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời.” Câu này thật khó diễn giải theo một ý nghĩa nào…

Mão triều thiên mà Cơ Đốc Nhân có thể nhận được ở Thiên Đàng là gì?

Câu hỏi: Mão triều thiên mà Cơ Đốc Nhân có thể nhận được ở Thiên Đàng là gì? Trả lời: Có năm loại mão triều thiên được đề cập trong Tân Ước sẽ được trao cho Cơ Đốc Nhân. Đó là mão triều thiên không hay hư nát, mão triều thiên của sự vui mừng, mão…

Làm thế nào để tôi có thể chiến thắng nỗi sợ sự chết?

Câu hỏi: Làm thế nào để tôi có thể chiến thắng nỗi sợ sự chết? Trả lời: Ngay cả những người có niềm tin vững vàng nhất, nhiệt thành nhất cũng sẽ có lúc phải sợ chết. Đó là điều tự nhiên xuất phát từ mong muốn có thể tránh khỏi cái chết. Và sự chết…