Tôi là người theo Chứng Nhân Giê-hô-va; tại sao tôi nên cân nhắc trở thành Cơ Đốc nhân?

Câu hỏi: Tôi là người theo Chứng Nhân Giê-hô-va; tại sao tôi nên cân nhắc trở thành Cơ Đốc nhân? Trả lời: Có lẽ điểm chung quan trọng nhất giữa Cơ Đốc nhân Tin Lành và Tín đồ Chứng Nhân Giê-hô-va là niềm tin và sự trông cậy vào Kinh Thánh, coi Kinh Thánh có thẩm…

Tôi là một người theo Ấn Độ giáo, vậy tại sao tôi nên xem xét việc trở thành một Cơ Đốc nhân?

Câu hỏi: Tôi là một người theo Ấn Độ giáo, vậy tại sao tôi nên xem xét việc trở thành một Cơ Đốc nhân? Trả lời: Thật là khó để so sánh Ấn Độ giáo và Cơ Đốc giáo, một phần là bởi vì Ấn Độ giáo là một tôn giáo khó cho người phương Tây…

Tại sao có quá nhiều tôn giáo? Có phải tất cả các tôn giáo đều hướng đến Đức Chúa Trời?

Câu hỏi: Tại sao có quá nhiều tôn giáo? Có phải tất cả các tôn giáo đều hướng đến Đức Chúa Trời? Trả lời: Sự tồn tại của rất nhiều tôn giáo và quả quyết rằng tất cả các tôn giáo đều dẫn đến Đức Chúa Trời mà mà không có sự nghi ngờ làm bối…