Có phải lời tiên tri trong Kinh Thánh dự đoán rằng sẽ có Thế chiến thứ 3 trước khi tận thế?

Câu hỏi: Có phải lời tiên tri trong Kinh Thánh dự đoán rằng sẽ có Thế chiến thứ 3 trước khi tận thế? Trả lời: Không có nghi ngờ rằng chiến tranh thế giới sẽ là một phần trong tương lai. Ê-xê-chi-ên báo trước về trận chiến của Gót và Ma-gốc, sẽ diễn ra trước…

Ai hay cái gì là kỹ nữ của Ba-by-lôn/ điều bí ẩn của Ba-by-lôn?

Câu hỏi: Ai hay cái gì là kỹ nữ của Ba-by-lôn/ điều bí ẩn của Ba-by-lôn? Trả lời: Một phần trong khải tượng mà Giăng thấy trong Khải Huyền có mô tả cụ thể về một thực thể được biết là “Bí ẩn Ba-by-lôn” hay “kỹ nữ của Ba-by-lôn”. Khải Huyền 17:1-2 mô tả khải…

Chiến tranh trên thiên đàng trong Khải Huyền 12 miêu tả sự sa ngã đầu tiên của Sa-tan hay là trận chiến thiên thần thời kỳ cuối cùng?

Câu hỏi: Chiến tranh trên thiên đàng trong Khải Huyền 12 miêu tả sự sa ngã đầu tiên của Sa-tan hay là trận chiến thiên thần thời kỳ cuối cùng? Trả lời: Trận chiến thiên thần vĩ đại cuối cùng và sự trục xuất cuối cùng của Sa-tan khỏi thiên đàng được mô tả trong…

Bộ ba xấu xa, tội lỗi là gì trong thời kỳ cuối cùng (Khải huyền 16:13)?

Câu hỏi: Bộ ba xấu xa, tội lỗi là gì trong thời kỳ cuối cùng (Khải huyền 16:13)? Trả lời: Một chiến thuật phổ biến của Sa-tan là bắt chước hoặc làm giả những điều của Đức Chúa Trời để biến mình thành Chúa. Điều thường được gọi là “bộ ba xấu xa”, được mô…

Bảy mươi tuần lễ hay bảy mươi tuần lễ của Đa-ni-ên là gì?

Câu hỏi: Bảy mươi tuần lễ hay bảy mươi tuần lễ của Đa-ni-ên là gì? Trả lời: Lời tiên tri “Bảy mươi tuần lễ” hay “Bảy mươi ‘bảy’” là một trong những lời tiên tri về Đấng Mê-si-a (Đấng cứu thế — Đấng được xức dầu) quan trọng và chi tiết nhất trong Cựu Ước.…

Sự trở lại của Đấng Christ có thể được dự báo là thực sự sắp xảy ra hay không?

Câu hỏi: Sự trở lại của Đấng Christ có thể được dự báo là thực sự sắp xảy ra hay không? Trả lời: Từ “sắp xảy ra” (tiếng Anh là “imminent”) có nghĩa là “có khả năng xảy ra bất cứ lúc nào; sắp xảy đến.” Khi chúng ta nói Đấng Christ sắp trở lại,…