Tại sao Đức Chúa Trời dùng xương sườn của A-đam để tạo nên Ê-va?

Câu hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời dùng xương sườn của A-đam để tạo nên Ê-va? Trả lời: Câu chuyện về “xương sườn của A-đam” nằm trong trong Sáng thế ký 2:18-24. Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên Ê-va bằng cách lấy một “xương sườn” từ thân…

Có bằng chứng nào theo quan điểm Kinh Thánh về trái đất trẻ không?

Câu hỏi: Có bằng chứng nào theo quan điểm Kinh Thánh về trái đất trẻ không? Trả lời: Có rất nhiều bằng chứng theo quan điểm Kinh Thánh về trái đất trẻ. Tuy nhiên, viễn cảnh trái đất già đã nắm giữ vị trí độc tôn trong các trường công, trong các trung tâm học thuật…

Tại sao Đức Chúa Trời tạo ra một vũ trụ to lớn và các hành tinh khác nếu chỉ có sự sống trên trái đất?

Câu hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời tạo ra một vũ trụ to lớn và các hành tinh khác nếu chỉ có sự sống trên trái đất? Trả lời: Câu hỏi về liệu Đức Chúa Trời đã tạo ra sự sống trên các hành tinh khác chắc chắn là rất hấp dẫn. Thi Thiên 19:1 nói…

Phải mất bao lâu để Nô-ê đóng con tàu? Nô-ê đã ở trên con tàu bao lâu?

Câu hỏi: Phải mất bao lâu để Nô-ê đóng con tàu? Nô-ê đã ở trên con tàu bao lâu? Trả lời: Phải mất bao lâu để Nô-ê đóng con tàu? Kinh Thánh không nói cụ thể phải mất bao lâu để Nô-ê đóng con tàu. Khi Nô-ê được đề cập đến lần đầu tiên trong Sáng-thế-kí 5:32,…

Làm thế nào có thể có ánh sáng vào ngày đầu tiên của Sáng thế nếu mặt trời đã không được tạo ra cho đến ngày thứ tư?

Câu hỏi: Làm thế nào có thể có ánh sáng vào ngày đầu tiên của Sáng thế nếu mặt trời đã không được tạo ra cho đến ngày thứ tư? Trả lời: Câu hỏi làm thế nào có thể có ánh sáng vào ngày đầu tiên của Sáng tạo khi mặt trời không được tạo ra…