Giả thuyết ngất đi là gì? Có phải Chúa Giêsu vẫn còn sống sau khi bị đóng đinh?

Câu hỏi: Giả thuyết ngất đi là gì? Có phải Chúa Giêsu vẫn còn sống sau khi bị đóng đinh? Trả lời: Giả thuyết ngất đi tin rằng Chúa Giêsu đã không thực sự chết lúc Ngài bị đóng đinh nhưng chỉ là bị bất tỉnh khi Ngài được đặt trong mộ và ở đó Ngài…