Tam phân pháp chống lại nhị phân pháp của con người — quan điểm nào đúng?

Câu hỏi: Tam phân pháp chống lại nhị phân pháp của con người — quan điểm nào đúng? Trả lời: Kinh Thánh dạy rằng loài người sở hữu một thể xác, một linh hồn và một tinh thần. Liên quan đến cách các khía cạnh của bản chất con người kết nối và liên quan…

Ai là người thực sự “đóng vai Chúa” — bác sĩ trợ tử cho bệnh nhân sắp chết, hay bác sĩ kéo dài sự sống cho bệnh nhân ở giai đoạn cuối?

Câu hỏi: Ai là người thực sự “đóng vai Chúa” — bác sĩ trợ tử cho bệnh nhân sắp chết, hay bác sĩ kéo dài sự sống cho bệnh nhân ở giai đoạn cuối? Trả lời: Câu hỏi này đưa đến một số cân nhắc kín giấu liên quan đến việc đưa ra quyết định…

Có điều gì tôi có thể làm để đảm bảo cho mình một cuộc sống lâu dài không?

Câu hỏi: Có điều gì tôi có thể làm để đảm bảo cho mình một cuộc sống lâu dài không? Trả lời: Hãy tôn kính cha mẹ ngươi — ấy là điều răn thứ nhứt, có một lời hứa nối theo” — “hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất” (Ê-phê-sô 6:3-4). Trong…