Một Cơ Đốc Nhân nên đáp ứng như thế nào với sự cầu nguyện không được nhậm?

Câu hỏi: Một Cơ Đốc Nhân nên đáp ứng như thế nào với sự cầu nguyện không được nhậm? Trả lời: Có bao nhiêu Cơ Đốc Nhân đã và đang cầu nguyện cho một ai đó, chỉ để thấy rằng những lời cầu nguyện của họ không được nhậm? Có bao nhiêu người đã và…

Lời cầu nguyện công khai có thuộc Kinh thánh không? Cầu nguyện công khai có được không?

Câu hỏi: Lời cầu nguyện công khai có thuộc Kinh thánh không? Cầu nguyện công khai có được không? Trả lời: Cầu nguyện công khai là một vấn đề mà nhiều Cơ Đốc nhân đang tranh đấu. Vì nhiều tín hữu đã biết về việc cầu nguyện công khai trong Kinh thánh, cũng như chính…

Làm thế nào tôi có thể trở thành một chiến sĩ cầu nguyện?

Câu hỏi: Làm thế nào tôi có thể trở thành một chiến sĩ cầu nguyện? Trả lời: Mặc dù cụm từ “chiến sĩ cầu nguyện” không được tìm thấy trong Kinh Thánh, nhưng một chiến sĩ cầu nguyện thường được nghĩ đến như là một Cơ đốc nhân cầu nguyện liên tục và hiệu quả…

Cầu nguyện theo phương pháp labyrinth là gì? Cầu nguyện theo phương pháp labyrinth có đúng theo Kinh Thánh dạy không?

Câu hỏi: Cầu nguyện theo phương pháp labyrinth là gì? Cầu nguyện theo phương pháp labyrinth có đúng theo Kinh Thánh dạy không? Trả lời: “Labyrinth” là một lối đi theo đường vòng quanh dẫn đến trung tâm của một thiết kế phức tạp rồi lại quay trở ra. Lộ trình của labyrinth là đường…

Bày mớ lông chiên trước Chúa trong lời cầu nguyện có chấp nhận được không?

Câu hỏi: Bày mớ lông chiên trước Chúa trong lời cầu nguyện có chấp nhận được không? Trả lời: Quan niệm về “bày mớ lông chiên”tới từ câu truyện của Ghê-đê-ôn, một người đứng đầu trong I-sơ-ra-en, trong Các Quan xét 6:36-40. Khi Chúa chỉ đạo ông tập hợp quân đội người I-sơ-ra-en để đánh…

Chuỗi hạt cầu nguyện là gì? Có được dùng chuỗi hạt lúc cầu nguyện không?

Câu hỏi: Chuỗi hạt cầu nguyện là gì? Có được dùng chuỗi hạt lúc cầu nguyện không? Trả lời: Chuỗi hạt cầu nguyện, đôi khi được gọi là tràng mân côi, được dùng trong việc thực hành suy niệm và cầu nguyện. Những lời cầu nguyện được lặp đi lặp lại một vài lần tương…