Một Cơ Đốc Nhân có nên tập thể dục? Kinh Thánh nói gì về sức khỏe?

Trả lời: Như với nhiều thứ trong đời, có những thái cực trong lĩnh vực rèn luyện thân thể. Một số người chú trọng hoàn toàn vào đời sống thuộc linh, tới mức độ bỏ bê thân thể vật lý của họ. Những người khác tập trung quá nhiều sự chú ý vào hình thể…

Phải chăng có người “Bạn đời thuộc linh” lý tưởng? Có phải Chúa ban một người đặc biệt cho bạn để kết hôn?

Trả lời: Ý tưởng chung về “Bạn đời thuộc linh” cho tất cả mọi người là có một người khác “Lý tưởng hơn” và nếu kết hôn với bất cứ ai ngoài “Bạn đời thuộc linh” ấy sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Có phải đây là quan niệm về một người bạn đời…