Điều gì xảy ra sau khi chết?

Trả lời: Câu hỏi điều gì xảy ra sau khi chết có thể làm cho lúng túng. Kinh Thánh không nói rõ ràng về số phận của một người khi bước đến sự cuối cùng đời đời của họ. Kinh Thánh nói với chúng ta về thời khắc sau khi chết người ta được đưa…

Xem tiếp

Kinh Thánh có bảo đảm về sự sống đời đời?

Trả lời: Khi con người tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình họ được mang vao trong mối giao thông với Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời bảo đảm sự an ninh đời đời cho họ. Giu Đe câu 24 có chép: “Vả, nguyền Ðấng có thể gìn giữ anh em khỏi…

Xem tiếp

Một lần được cứu luôn luôn được cứu?

Trả lời: Một lần được cứu thì người ấy luôn luôn được cứu phải không? Khi một người đến tin nhận Chúa là Cứu Chúa của mình họ đã được đem vào mối thông công với Đức Chúa Trời mà sự cứu rỗi được bảo đảm cho đến đời đời. Một số trang Kinh Thánh…

Xem tiếp

Điều quan trọng của phép Báp-têm là gì?

Trả lời: Theo lời Kinh Thánh, phép Báp-têm của Cơ Đốc giáo là bằng chứng bên ngoài thể hiện những gì diễn ra bên trong đời sống của tín hữu. Phép Báp-têm của Cơ Đốc giáo bày tỏ sự xác nhận về sự chết, sự chôn và sự sống lại của Đấng Christ trong đời…

Xem tiếp

Kinh Thánh dạy gì về Đức Chúa Trời Ba ngôi?

Trả lời: Điều khó nhất về khái niệm của Cơ Đốc Nhân về Đức Chúa Trời Ba ngôi là không có cách giải thích tương xứng. Đức Chúa Trời Ba ngôi là một khái niệm mà không thể dành cho bất kỳ một con người để hiểu biết đầy đủ để giải thích riêng lẻ.…

Xem tiếp

Chúa Giê-xu ở đâu giữa ba ngày Chúa chết và sống lại?

Trả lời: I Phi-e-rơ 3:18-19 cho biết: “Vả, Ðấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Ðấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Ðức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Ấy…

Xem tiếp

Kinh Thánh nói gì về việc dâng phần mười?

Trả lời: Dâng phần mười là vấn đề có nhiều con cái Chúa tranh cãi. Trong nhiều nhà thờ việc dâng phần mười không được nhấn mạnh. Trong thời điểm như thế nhiều Cơ Đốc Nhân từ chối phục tùng lời kêu gọi trong Kinh Thánh về việc dâng hiến cho Chúa. Dâng phần mười,…

Xem tiếp

Kinh Thánh nói gì về hôn nhân ngoại chủng?

Trả lời: Luật pháp Cựu Ước truyền lệnh dân Y-sơ-ra-ên không được kết hôn ngoại chủng (Phục truyền 7:3-4). Lý do của điều này là vì dân Y-sơ-ra-ên có thể bị dẫn dắt lạc hướng khỏi Đức Chúa Trời nếu họ kết hôn với người ngoại chủng thờ hình tượng hoặc ngoại đạo. Một luật…

Xem tiếp