Kinh Thánh ủng hộ hay ngăn cấm cầu nguyện với thiên sứ?

Câu hỏi: Kinh Thánh ủng hộ hay ngăn cấm cầu nguyện với thiên sứ? Trả lời: Dù không có câu nào nói rõ rằng “Các ngươi chớ cầu nguyện với thiên sứ,” rõ ràng là chúng ta không nên cầu nguyện với thiên sứ. Xét cho cùng cầu nguyện là một hành động thờ phượng. Giống…

Xem tiếp

Liệu có thêm nhiều thiên sứ nữa phạm tội không?

Câu hỏi: Liệu có thêm nhiều thiên sứ nữa phạm tội không? Trả lời: Ti-mô-thê 5:21 cho chúng ta biết, ““Trước mặt Đức Chúa Trời và Đấng Christ Giê-xu cùng các thiên sứ được chọn, ta khuyến cáo con hãy giữ những lời răn dạy nầy, không nên thành kiến, cũng đừng làm việc gì vì…

Xem tiếp

Đức Chúa Trời trái nghịch với Sa-tan – nếu Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, tại sao Ngài không giết Sa-tan?

Câu hỏi: Đức Chúa Trời trái nghịch với Sa-tan – nếu Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, tại sao Ngài không giết Sa-tan? Trả lời: Một trong những điều bí ẩn của đời sống Cơ đốc chính là tại sao Đức Chúa Trời không hủy diệt Sa-tan lập tức ngay khi nó phạm tội. Chúng…

Xem tiếp

Vong linh là gì?

Câu hỏi: Vong linh là gì? Trả lời: Từ vong linh mà Kinh thánh nói đến trong tiếng Hy Lạp có nghĩa “các gia thần”, và được dùng để nói về việc các thầy đồng có các vong linh như gia thần của họ sẵn sàng làm theo lệnh. Những người cố gắng để liên lạc…

Xem tiếp

Chúa có yêu Sa-tăn không?

Câu hỏi: Chúa có yêu Sa-tăn không? Trả lời: Không, Chúa không yêu Sa-tăn, và chúng ta cũng không nên. Chúa không thể yêu những gì gian ác và không thánh khiết, và Sa-tăn chính là hiện thân của những điều đó. Nó chính là kẻ thù (1 Phie-rơ 5:8); là kẻ ác (Ma-thi-ơ 6:13); là…

Xem tiếp

Kinh thánh nói gì về việc bị quỷ đàn áp?

Câu hỏi: Kinh thánh nói gì về việc bị quỷ đàn áp? Trả lời: Có bằng chứng Kinh thánh rõ rệt cho thấy một Cơ Đốc nhân không thể bị quỷ ám. Vậy thì câu hỏi đặt ra có liên quan đến việc một con quỷ có thể có ảnh hưởng/quyền năng gì trên một Cơ…

Xem tiếp