Sự tách biệt theo Kinh Thánh nghĩa là gì?

Trả lời: Sự tách biệt theo Kinh Thánh là sự thừa nhận rằng Đức Chúa Trời đã gọi các tín hữu ra khỏi thế gian và vào một sự thánh khiết cá nhân cũng như thánh khiết hội đồng giữa những nền văn hoá đầy tội lỗi. Sự tách biệt theo Kinh Thánh thường được…

Xem tiếp

Tại sao tôi nên tin vào tổ chức tôn giáo?

Trả lời: Định nghĩa của từ điển “Tôn giáo” là một điều tương tự như “niềm tin vào Đức Chúa Trời hay các vị thần được thờ phượng, thường được diễn đạt trong đạo đức và lễ nghi; bất kỳ hệ thống cụ thể của tín ngưỡng, thờ phượng.v.v… đều liên quan đến những chuẩn…

Xem tiếp

Tại sao đi nhóm nhà thờ lại quan trọng?

Trả lời: Kinh Thánh nói chúng ta cần đi nhóm nhà thờ để chúng ta có thể thờ phượng Thiên Chúa chung với các tín hữu khác và được nghe giảng dạy lời của Ngài để được lớn lên phần tâm linh của chúng ta (Công vụ 2:42; Hê-bơ-rơ 10:25). Nhà thờ là nơi mà…

Xem tiếp

Mục đích của Hội Thánh là gì?

Trả lời: Công vụ các sứ đồ 2:42 có thể được coi là lời tuyên bố mục đích cho Hội Thánh: “Những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và cầu nguyện” Theo câu Kinh Thánh này mục đích hay những hoạt…

Xem tiếp

Hội Thánh là gì?

Trả lời: Nhiều người ngày nay hiểu Hội Thánh như là một toà nhà. Điều này không phải là sự hiểu biết Hội Thánh theo nghĩa của Kinh Thánh. Từ “Hội Thánh” có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp “Ekklesia” từ đó được định nghĩa là “một hội đồng” hoặc “được gọi ra khỏi”. Nghĩa…

Xem tiếp

Điều quan trọng của phép Báp-têm là gì?

Trả lời: Theo lời Kinh Thánh, phép Báp-têm của Cơ Đốc giáo là bằng chứng bên ngoài thể hiện những gì diễn ra bên trong đời sống của tín hữu. Phép Báp-têm của Cơ Đốc giáo bày tỏ sự xác nhận về sự chết, sự chôn và sự sống lại của Đấng Christ trong đời…

Xem tiếp