Có phải sự sung sướng của những người vừa lòng ngài và được ban ơn đến từ nỗi khổ của kẻ phạm giới và bị Ngài trừng phạt không?

Câu hỏi: Có phải sự sung sướng của những người vừa lòng ngài và được ban ơn đến từ nỗi khổ của kẻ phạm giới và bị Ngài trừng phạt không? Trả lời: Kinh Thánh không cho biết bất cứ bằng chứng nào về việc Đức Chúa Trời lấy sự sung sướng phước lành của…

Xin giải thích dùm em Mathio 18:21-22, Chúa dạy chúng ta tha thứ bảy mươi lần bảy nhưng Mathio 18:15-17 thì lại nói rằng nếu khuyên ba lần mà không nghe thì coi như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế.

Câu hỏi: Xin giải thích dùm em Mathio 18:21-22, Chúa dạy chúng ta tha thứ bảy mươi lần bảy nhưng Mathio 18:15-17 thì lại nói rằng nếu khuyên ba lần mà không nghe thì coi như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế. Trả lời: Câu hỏi này liên quan đến hai vấn đề khác nhau.…

Phép Báp-têm đóng vai trò gì trong đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu? Tại sao?

Câu hỏi: Phép Báp-têm đóng vai trò gì trong đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu? Tại sao? Trả lời: Theo Kinh Thánh, phép báp-têm là mệnh lệnh của Chúa Giê-xu và là hành động rất quan trọng trong cuộc sống của mọi tín đồ. Vì chịu phép báp-têm là sự bày tỏ: 1. Mình sẽ…

Kinh thánh nói gì về trải nghiệm ngoài thân thể/sự xuất hồn?

Câu hỏi: Kinh thánh nói gì về trải nghiệm ngoài thân thể/sự xuất hồn? Trả lời: Thông tin về sự trải nghiệm “ngoài thân thể” thì vô số và chủ quan. Theo Wikipedia, trong mười người thì có một người cho rằng đã có sự trải nghiệm ngoài thân thể (OBE, là chữ viết tắt…