Thủ dâm – theo Kinh Thánh có phải là tội không?

Trả lời: Kinh Thánh không bao giờ nói cụ thể về thủ dâm hay tình trạng này dù rằng nó là tội. Tuy nhiên Không cần phải hỏi, bất cứ hành động nào dẫn đến thủ dâm đều là tội. Thủ dâm là điểm cuối của hậu quả những ý nghĩ dâm đãng, những kích…

Xem tiếp

Kinh Thánh nói gì về việc xăm mình – thân thể bị cắt xẻ?

Trả lời: Luật pháp Cựu ước truyền lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên: “Chớ vì kẻ chết mà cắt thịt mình, chớ xăm vẽ trên mình: Ta là Ðức Giê-hô-va.” (Lê-vi-ký 19:28). Tuy nhiên, mặc dù tín hữu ngày nay không ở dưới luật pháp Cựu Ước (Rô-ma 10:4; Ga-la-ti 3:23-25; Ê-phê-sô 2:15). Sự thực rằng có…

Xem tiếp

Kinh Thánh nói gì về cờ bạc? Cờ bạc có phải là tội?

Trả lời: Cờ bạc có thể được định nghĩa như là may rủi trong tiền bạc nhằm mục đích có nhiều tiền nhưng không phải từ việc làm kiếm thêm. Kinh Thánh không kết án cụ thể về việc cờ bạc, cá độ hay chơi xổ số. Tuy nhiên lời Kinh Thánh cảnh giác chúng…

Xem tiếp