Chúng ta có nhận được biệt thự trên thiên đàng không?

Câu hỏi: Chúng ta có nhận được biệt thự trên thiên đàng không? Trả lời: Đêm trước khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh, Ngài bảo các môn đồ rằng Ngài sẽ rời khỏi họ và họ không thể đi với Ngài (Giăng 13:33). Phi-e-rơ hỏi Ngài sẽ đi đâu và tại sao họ không thể đi…

Xem tiếp

Chúng ta sẽ làm gì ở Thiên đàng?

Câu hỏi: Chúng ta sẽ làm gì ở Thiên đàng? Trả lời: Trong Lu-ca 23:43, Chúa Giê-xu tuyên bố, “Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi thiên đàng”. Từ Chúa Giê-xu sử dụng cho “thiên đàng” là paradeisos nghĩa là “một công viên, nói một cách cụ thể đó…

Xem tiếp

Có đời sống sau khi qua đời?

Trả lời: Có đời sống sau khi qua đời? Kinh Thánh nói với chúng ta: “Loài người bởi người nữ sinh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ. Người sinh ra như cỏ hoa rồi bị phát; Người chạy qua như bóng không ở lâu dài…Nếu loài người chết có sống…

Xem tiếp

Có những con đường vàng ròng theo nghĩa đen trên thiên đường?

Câu hỏi: Có những con đường vàng ròng theo nghĩa đen trên thiên đường? Trả lời: Những con đường vàng ròng trên thiên đường thường được nhắc tới trong bài hát hoặc thơ ca, nhưng khó được tìm thấy hơn trong Kinh Thánh. Thực chất, chỉ có 1 đoạn Kinh Thánh nhắc tới những con đường…

Xem tiếp

Có phải có những cấp bậc trừng phạt khác khau ở địa ngục?

Câu hỏi: Có phải có những cấp bậc trừng phạt khác khau ở địa ngục? Trả lời: Quan niệm cho rằng có những cấp bậc trừng phạt khác nhau ở địa ngục trước tiên là bắt nguồn từ tác phẩm The Divine Comedy (Thần khúc) được viết bởi Dante Alighieri (là một nhà thơ, nhà thần học người…

Xem tiếp

Có phải là sai trái khi muốn chết?

Câu hỏi: Có phải là sai trái khi muốn chết? Trả lời: Có rất nhiều người người mà đang đối chọi với vô phương cứu chữa của bệnh tật, trạng thái đau đớn, hay tột cùng của sự buồn rầu hay đau đớn về cảm xúc đã có thắc mắc nếu chúng ta yêu cầu Đức…

Xem tiếp

Có phải Thiên đàng có những cấp bậc khác nhau?

Câu hỏi: Có phải Thiên đàng có những cấp bậc khác nhau? Trả lời: Điều gần nhất mà Kinh thánh nói về việc Thiên đàng có những cấp bậc khác nhau được tìm thấy trong sách II Cô-rinh-tô 12:2, “Tôi biết một người trong Đấng Christ, cách mười bốn năm trước, đã được đem lên đến…

Xem tiếp